Aktualności

25.01.2023

„Trans-Atlantyk” Witolda Gombrowicza po albańsku ze wsparciem Instytutu Książki

W Albanii ukazał się przekład powieści „Trans-Atlantyk” Witolda Gombrowicza. Książkę przełożył na język albański Romeo Çollaku, a jej wydanie wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

W przekładzie na język albański tytuł jednej z najsłynniejszych powieści Gombrowicza brzmi „Trans-Atlantiku”. Wydała ją oficyna Pika pa Sipërfaqe z Tirany, która publikuje na rynku albańskim dzieła wybitnych pisarzy literatury światowej, m.in. Kurta Vonneguta, Roberto Bolaño, Jorge Luisa Borgesa, Josepha Conrada czy Philipa K. Dicka, a także najistotniejszych dwudziestowiecznych myślicieli, m.in. Henriego Bergsona, Louisa Althussera, Mircei Eliadego, Jeana-François Lyotarda czy Simone Weil.

Poza „Trans-Atlantykiem” Gombrowicza wydawnictwo Pika pa Sipërfaqe wydało w Albanii także inne wybitne dzieła polskiej literatury. Wśród nich znalazły się opowiadania Bruno Schulza, „Zniewolony umysł” Czesława Miłosza, „Płynna nowoczesność” i „Nowoczesność i zagłada” Zygmunta Baumana, a także dwa inne dzieła Gombrowicza: „Ferdydurke” i „Dziennik”.