Aktualności

grafika informacyjna
20.03.2024

Tournée Jerzego Jarniewicza po Stanach Zjednoczonych

W kwietniu Jerzy Jarniewicz odwiedzi Stany Zjednoczone, by podczas pięciu spotkań autorskich promować tom pt. Landless Boys, który w ubiegłym roku ukazał się w wyborze, opracowaniu i przekładzie Piotra Florczyka.

Wybitny poeta, krytyk i tłumacz spotka się z czytelnikami w Seattle, Denver, Madison, Cleveland oraz Nowym Jorku w dniach 8-13 kwietnia. Pełny kalendarz spotkań znaleźć można na stronie Instytutu Polskiego w Nowym Jorku, który współorganizuje całą trasę.

Dwujęzyczny wybór poezji Jarniewicza, pierwszy zbiór jego wierszy w języku angielskim, ukazał się nakładem oficyny MadHat Press z Cheshire (Massachusetts) jesienią 2023 roku.

Piotr Florczyk, autor przekładu, jest poetą i tłumaczem polskiej poezji współczesnej na język angielski. W dorobku translatorskim, prócz wierszy Jerzego Jarniewicza, ma także wybory poezji Wojciecha Bonowicza, Juliana Kornhausera, Jacka Gutorowa, Jarosława Mikołajewskiego, Pawła Marcinkiewicza, Dariusza Sośnickiego i Anny Świrszczyńskiej. W 2016 roku Instytut Książki, Instytut Kultury Polskiej w Londynie, Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku oraz Instytut Polski w Nowym Delhi przyznały Florczykowi nagrodę Found in Translation Award za rok 2016 za przekład tomu wierszy Anny Świrszczyńskiej Budowałam barykadę (Building the Baricade), który ukazał się nakładem wydawnictwa Tavern Books.