Aktualności

12.10.2018

Teofrasty wręczone

Jedenastego października po raz dziesiąty  redakcja magazynu „Charaktery” przyznała Nagrody Teofrasta autorom najlepszych polskich książek psychologicznych. Nagrody Specjalne Teofrast Superstar w tym roku otrzymali prof. Robert Cialdini i prof. Jerzy Brzeziński.

Nagrodę Teofrasta za najlepszą psychologiczną książkę naukową otrzymał dr Łukasz Baka za Zachowania kontrproduktywne w pracy. Dlaczego pracownicy szkodzą organizacji? (Wydawnictwo Naukowe Scholar). Dr hab. Mariola Łaguna w laudacji podkreślała: – Tym, co stanowi o szczególnej wartości monografii, jest próba wyjaśnienia złożonych relacji między różnymi czynnikami, które sprzyjają zachowaniom kontrproduktywnym.

Redakcja „Charakterów” przyznała dwie równorzędne Nagrody w kategorii najlepsza książka popularnonaukowa. Za książkę Posłuszni do bólu. O uległości wobec autorytetu w 50 lat po eksperymencie Milgrama (Wydawnictwo Smak Słowa) wyróżnieni zostali prof. Dariusz Doliński i dr hab. Tomasz Grzyb. – Wyniki ich badań nie napawają optymizmem. Pokazują, że nie tylko dziś ludzie gotowi są porazić prądem niewinną osobę, kobietę czy mężczyznę, ale że gotowi są do tego nawet bez wcześniejszych „małych kroczków". Gdy bezrefleksyjnie utożsamiamy się z nauką, możemy od razu zgodzić się na bezgraniczne okrucieństwo – mówił w laudacji dr hab. Michał Bilewicz.

Druga nagrodzona książka to Filmowy leksykon psychologii (Wydawnictwo Słowa i Myśli) autorstwa Jolanty Pisarek i dr. Pawła Fortuny. Prof Anna Grzywa zaznaczyła w laudacji: – Lektura tej książki jest nie tylko przyjemna, ale także pożyteczna dla specjalistów, psychologów, psychiatrów oraz osób zainteresowanych tą tematyką.

Po raz czwarty przyznane zostały  Teofrasty Superstar – nagrody specjalne, którymi „Charaktery” honorują szczególne dokonania w dziedzinie psychologii. Otrzymali je: prof. Robert Cialdini „za poznanie mechanizmów wpływu społecznego i kreowanie pozytywnych zmian w świecie” oraz prof. Jerzy Marian Brzeziński „za utrzymywanie wysokich standardów metodologicznych i etycznych w dziedzinie psychologii jako nauki”. – Profesor Cialdini uprawia psychologię w sposób fascynujący. Jego eksperymenty są nadzwyczaj pomysłowe i oryginalne, a zarazem wręcz wzorcowe pod względem metodologicznym – podkreślał w laudacji prof. Dariusz Doliński.

O zasługach profesora Brzezińskiego mówił natomiast prof. Edward Nęcka: – Profesor Brzeziński z pewnością zasłużył na honorowy tytuł „metodologicznego superego” polskiej psychologii. Przez kilkadziesiąt lat nauczał metodologii i wyznaczał standardy uprawiania nauki psychologicznej w Polsce. Cóż z tego, że jak w przypadku każdego superego nie wszyscy i nie zawsze stosują się do jego norm? Siła i znaczenie superego polega na tym, że jest, bo gdyby go nie było, nasze upadki byłyby częstsze i bardziej bolesne.

Patronat honorowy: Prezes Polskiej Akademii Nauk – prof. Jerzy Duszyński. Partnerzy:
Business Centre Club, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tichnera, Quad/Graphics Europe, SCA. 

Fotorelację z gali wręczenia Nagród Teofrasta można znaleźć na stronie charaktery.eu.