Aktualności

03.06.2020

Sztuka Pisania na poznańskiej polonistyce

Od października na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tworzy się nowy kierunek studiów II stopnia zatytułowany “Sztuka Pisania”. Jego organizatorami są: prof. zw. dr hab. Piotr Śliwiński, prof. UAM dr hab. Marcin Jaworski oraz dr Krzysztof Hoffmann.

W publikowanej informacji czytamy: „Chcemy zaoferować studentom kształcenie poprzez uczestnictwo w Laboratoriach humanistycznych (art labs) i warsztatach mistrzowskich (Master Class). Angażujemy ekspertów z Polski oraz z zagranicy. Wykładowcami i wykładowczyniami są również zaproszeni pisarze i pisarki”. W komentarzu podano, że „w USA znajdują się dzisiaj najważniejsze szkoły ‘creative writing’, wraz z legendarnym ośrodkiem w Iowa”.

– Studia pisarskie to w Polsce ciągle nowość, aczkolwiek na paru uniwersytetach pojawiły się w ostatnich latach i funkcjonują z powodzeniem. „Sztuka Pisania” na poznańskiej polonistyce nawiązuje do doświadczeń amerykańskich szkół twórczego pisania, starając się połączyć je z rodzimą tradycją rozwijania  osobowości, umiejętności krytycznego czytania i myślenia, nie tylko szlifowania warsztatu, lecz  również poszukiwania idiomu, form jednostkowej ekspresją i własnego stylu. Program zakłada daleko idącą indywidualizację pracy, a zajęcia o charakterze laboratoryjnym sąsiadują z przedmiotami poszerzającymi wiedzę o literaturze i kulturze. Ważna będzie dla nas współpraca z pisarzami, redaktorami, wydawcami, popularyzatorami czytelnictwa.  Zakładany absolwent ma lepiej pisać, więcej wiedzieć o pisaniu, wnikliwiej czytać – przekazał Bibliotece Analiz prof. Piotr Śliwiński, kierownik Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej UAM.

Program studiów ma obejmować następujące tematy: Literatura – instrukcja obsługi, Polska literatura współczesna, Master Class /Warsztaty mistrzowskie, Poetyka i praktyka wiersza, Creative Writing Lab, Arcydzieła literatury dawnej, Literatura na świecie, Duże i małe formy prozatorskie, Creative Writing Lab, Podmiot literacki: relacje, Poezja: warsztat, Cyberliteratura, Socjologia i ekonomia życia literackiego, Teorie wywrotowe/myślenie krytyczne, Polszczyzna: normy i uzusy, Analiza stylistyczna oraz Proza gatunkowa: warsztat.

Kontakt: prof. zw. dr hab. Piotr Śliwiński: piotrs@amu.edu.pl, prof. UAM dr hab. Marcin Jaworski: marcin.jaworski@amu.edu.pl oraz dr Krzysztof Hoffmann: hoffmann@amu.edu.pl

[źródło: rynek-ksiazki.pl]