Aktualności

10.04.2019

Szkoła Nowych Tłumaczy i panel wydawców w Izraelu

W Tel Awiwie odbędzie się w tym tygodniu panel wydawców i tłumaczy polskiej literatury oraz zakończenie warsztatów translatorskich, organizowanych przez Instytut Książki i Instytut Polski. Wicedyrektor Instytutu Książki, prof. Krzysztof Koehler stwierdza, iż celem przedsięwzięcia jest „ożywienie rynku translatorskiego”.

Na 11 kwietnia (czwartek) w bibliotece Beit Ariela w Tel Awiwie zaplanowano panel wydawców i tłumaczy polskiej literatury. Uczestnikami debaty będą m.in. Dani Tracz - promotor i mecenas kultury (w szczególności literatury i teatru), wydawca; tłumaczki literatury polskiej na hebrajski - Miriam Borenstein i Miri Paz; Israel Carmel – wydawca, założyciel i właściciel wydawnictwa Carmel – jednego z największych i najważniejszych wydawnictw izraelskich oraz Dorota Burda-Fischer – literaturoznawczyni związana z Uniwersytetem w Hajfie. Uczestnicy spotkania będą zastanawiać się, jak zwiększyć zainteresowanie polską książką w Izraelu.

Z kolei na piątek, 12 kwietnia, przewidziane jest zakończenie warsztatów translatorskich pn. Szkoła Nowych Tłumaczy. Warsztaty dla tłumaczy literatury polskiej na język hebrajski rozpoczęły się w lutym. Przez trzy miesiące 12 osób, które zostały zakwalifikowane do programu, pod okiem Miriam Borenstein, tłumaczki m.in. Lalki Bolesława Prusa, doskonaliło swój warsztat i pogłębiało wiedzę o polskim języku, literaturze i szerzej – kulturze.

Szkoła Nowych Tłumaczy – jak mówił prof. Koehler – w radiowej Trójce to program pilotażowy: „W tych działaniach współpracujemy z Instytutami Polskimi w różnych krajach. Razem z nimi robimy nabór na nowych tłumaczy, czyli tych, którzy nie tłumaczyli do tej pory zawodowo, a chcieliby to robić. Organizujemy trzymiesięczny kurs na miejscu, po czym czwórka najlepszych przyjeżdża na drugą, dziesięciodniową część tego szkolenia do Krakowa, żeby szlifować swoje umiejętności”. Będzie się do odbywało w ramach prowadzonego przez Instytut Książki Kolegium Tłumaczy w Krakowie. Kurs obejmie doskonalenie warsztatu translatorskiego i wiedzę o Polsce i polskiej kulturze. Zgodnie z założeniami pilotażu, nie ma wśród uczestników doświadczonych tłumaczy literatury, są za to ludzie o ogromnym potencjale, którym Instytut Książki we współpracy z Instytutem Polskim w Tel Awiwie pragnie pomóc rozwinąć skrzydła. „Nowi tłumacze na rynku wnoszą nowe punkty widzenia i nowe kierunki zainteresowań” – dodał w rozmowie z Trójką prof. Koehler.

„W tym przedsięwzięciu chodzi o to, żeby zwiększyć docelowo liczbę tłumaczy z języka polskiego na różne języki danych krajów. W niektórych krajach np. Niemczech, czy Rosji, wbrew pozorom, wcale nie ma wielu tłumaczy literatury polskiej na język niemiecki czy, odpowiednio, rosyjski. Ta starsza generacja, zasłużonych już tłumaczy odchodzi, a nie mają oni swoich następców” – wyznał prof. Koehler w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Celem przedsięwzięcia jest promocja literatury polskiej za granicą, a także ożywienie rynku i wpuszczenie doń świeżego powietrza, by nadać mu nową dynamikę. Przy okazji izraelskiego pilotażu prof. Koehler wygłosi w Tel Awiwie wykład na temat trendów w polskiej literaturze.

„Zaprosiliśmy na te warsztaty Jakuba Małeckiego, który jest pisarzem młodego pokolenia, tłumaczem literatury z języka angielskiego, autorem 9 powieści, wśród których znajdują się takie pozycje, jak Ślady, Rdza, czy bardzo dobrze przyjęty przez krytykę Dygot, nagrodzony nominacją do poznańskiej Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka. Wydaje nam się, że ma on odpowiedni potencjał potrzebny do tego typu przedsięwzięcia” – podkreślił wicedyrektor Koehler.

Wypracowany w toku pilotażowej realizacji w Izraelu model szkolenia i budowania nowych środowisk tłumaczy literatury polskiej Instytut Książki zamierza zastosować na kolejnych rynkach, między innymi w Rosji.

Więcej o Szkole Nowych Tłumaczy można posłuchać w audycji Mariusza Cieślika „Przodownicy lektury”, w której gościł dziś prof. Krzysztof Koehler.