Aktualności

15.03.2023

„Synergia słowa i działania”. Konferencja naukowa na Uniwersytecie Pedagogicznym pod patronatem Instytutu Książki

W czwartek 16 marca rozpocznie się dwudniowa konferencja naukowa „Synergia słowa i działania. Współczesne praktyki czytania, animacji  i współtworzenia kultury czytelniczej” na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Organizatorami wydarzenia są Instytut Filologii Polskiej i Instytut Nauk o Informacji. Instytut Książki objął konferencję patronatem honorowym.

Celem konferencji jest refleksja nad współczesnymi praktykami czytelniczymi oraz wymiana dobrych praktyk z obszaru animacji kultury czytelniczej. Wezmą w niej udział przedstawiciele środowiska akademickiego, a także aktywnie działający animatorzy kultury: bibliotekarze, pracownicy ośrodków kultury, nieformalnych kolektywów twórczych, czytelniczych i edukacyjnych, organizatorzy festiwali literackich, moderatorzy grup czytelniczych.

Z ramienia Instytutu Książki wystąpi Gabriela Dul, koordynatorka projektów bookstartowych Instytutu Książki w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, która przybliży uczestnikom nasze projekty bookstartowe.

Pełny program konferencji znaleźć można pod tym adresem.

Konferencja zakończy się w piątek.