Aktualności

08.04.2019

Sukces Targów Wydawców Katolickich

Ponad 180 wystawców z całego kraju, 12 tysięcy prezentowanych publikacji, przeszło 150 wydarzeń towarzyszących i blisko 40 tysięcy czytelników – tak wypadła XXV edycja Targów Wydawców Katolickich.

Największa aktywność czytelników tradycyjnie koncentrowała się wokół spotkań z ulubionymi autorami. Rekordowa długa, podczas tegorocznych Targów, kolejka ustawiła się w sobotnie wczesne popołudnie do stoiska Wydawnictwa Esprit, gdzie z czytelnikami spotkał się ks. Piotr Glas.

Dużym zainteresowaniem cieszył się również panel „Polska wspólnota kulturowa w epoce płynnej nowoczesności”, w którym wzięli udział prof. Marek A. Cichocki, dr Dariusz Karłowicz i dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski (relacja i zdjęcia).

– Jednym z głównych zadań TWK jest promocja Dobrego Słowa i dobrej książki, szerzenie wiedzy o potrzebie kontaktu z książką – deklaruje ks. Roman Szpakowski, prezes stowarzyszenia Wydawców Katolickich, które jest organizatorem Targów.

W okresie premier wydawniczych, a także ważkich kwestii społecznych i kulturowych, jak rola kobiet w Kościele i życiu zakonnym, czy potrzeba pielęgnowania pamięci o bohaterach walki o niepodległość i suwerenność Kościoła w okresie PRL-u. Otwartość TWK na publiczność dziecięcą potwierdza z kolei fakt, że „jeden z targowych namiotów wręcz pękał w szwach” podczas sobotniego koncertu zespołu dziecięcego Turbo Anioły.

Tradycyjnie kilkusetosobową widownię zgromadziły, przygotowane przez Telewizję Polską, pokazy filmów dokumentalnych prezentujące dorobek, tak wybitnych postaci polskiej historii w XX wieku, jak Jana Paweł II, Józef Piłsudski, Danuta Siedzikówna „Inka”.

– Cieszy także prestiż, jaki towarzyszy Nagrodzie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS. W tegorocznej edycji, w ramach 19. konkursowych kategorii, nagrodzono i wyróżniono blisko 100 publikacji, począwszy od pozycji literackich, książek dla dzieci i młodzieży, przez literaturę dotyczącą duchowości, historii Polski i Kościoła, po multimedia i muzykę chrześcijańską. Od ponad dwóch dekad FENIKS stanowi rekomendację najlepszych publikacji o tematyce religijnej, ukazujących się w naszym kraju. Natomiast Nagroda Główna i inne Nagrody przyznawane poza kategoriami pozwalają na uhonorowanie dorobku intelektualnego i duchowego najwybitniejszych autorów i działaczy – mówi ks. Roman Szpakowski SDB, dyrektor Targów.

W tym roku Nagrodą Główną uhonorowany został ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik, którego nagrodzono „za głębokie i oryginalne dociekanie, a także głoszenie prawdy Bożej w ściśle rozumianej pracy naukowej oraz za promowanie polskiej myśli patriotycznej o dużym znaczeniu dla Kościoła i Polski”.

FENIKSY Diamentowe przypadły ks. prof. dr hab. Stanisławowi Wilkowi oraz za „wybitne badania historyczne nad strukturami osobowymi czasu odradzającej się Polski i Kościoła po 1918 roku” oraz Kardynałowi Henrykowi Romanowi Gulbinowiczowi – jako „wyraz najgłębszego uznania dla całokształtu dokonań w trakcie wieloletniej posługi kapłańskiej”.

Laureatem Nagrody FENIKS Srebrny 2019 została Poczta Polska, którą uhonorowano za „konsekwentną działalność na rzecz utrzymania intensywnej społecznej świadomości na temat związków między odzyskaniem Niepodległości przez Polskę, a aktywną rolą Kościoła katolickiego w procesie rozwoju cywilizacyjnego i społecznego naszej Ojczyzny”.

Dwa tegoroczne FENIKSY Specjalne, których laureatami zostali s. Anastazja Pustelnik FDC oraz Zbigniew Tomasz Nowak, udowadniają z kolei, że dorobek wydawniczy oficyn religijnych aktywnych na polskim rynku książki, pozwala zadbać nie tylko o sprawy duchowe i intelektualne , ale także o kwestie doczesne, w tym tak istotne dla każdego z nas jak własne zdrowie.

Właśnie publikacje kulinarne i poradnikowe dotyczące zdrowego stylu życia, obok literatury formacyjnej, duchowej i książek dla dzieci cieszyły się największym zainteresowaniem tysięcy czytelników, którzy zdecydowali się odwiedzić tegoroczną edycję największej imprezy wystawienniczej prezentującej ofertę polskich wydawnictw religijnych.

Wszystko to powoduje, że jubileuszową edycję Targów Wydawców Katolickich można uznać za wyjątkowo udaną. – Powszechny pozytywny odbiór Targów powoduje, ze z każdym kolejnym rokiem podnosimy sobie poprzeczkę, jeżeli chodzi o poziom prezentowanej oferty i programu towarzyszącego. Dlatego ruszyły już prace koncepcyjne nad przygotowaniem kolejnej edycji, która odbędzie się w Arkadach Kubickiego na stołecznym Zamku Królewskim, w terminie 23-26 kwietnia 2020 roku – deklaruje ks. Roman Szpakowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.