Aktualności

Herb Wrocławia
17.02.2023

Stypendia artystyczne prezydenta Wrocławia na drugie półrocze 2023 roku

Ogłoszono konkurs o stypendia artystyczne prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka na drugie półrocze 2023 roku. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2023 roku.

Artyści mogą się ubiegać o roczne lub półroczne stypendium w wysokości 2500 zł miesięcznie w dziedzinie muzyki, teatru, sztuk wizualnych, tańca, literatury i filmu. O stypendium aplikować mogą także osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury. Stypendia są przyznawane na realizację konkretnych projektów związanych z Wrocławiem.

Wnioski stypendialne powinni składać sami zainteresowani twórcy – aby to zrobić, muszą przedstawić swój dotychczasowy dorobek, a także projekt przedsięwzięcia związanego z Wrocławiem. Stypendium nie może być wydatkowane na zakup środków trwałych, dofinansowanie nauki ani podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Wzór wniosku stypendialnego jest dostępny TUTAJ.