Aktualności

źródło: bn.org.pl
26.03.2019

Stan czytelnictwa w Polsce w 2018 roku

Bibiloteka Narodowa opublikowała raport Stan czytelnictwa w Polsce w 2018 roku. Wstępne wyniki. W 2018 roku czytanie przynajmniej jednej książki w ciągu roku zadeklarowało 37% respondentów.

Różnica jednego punktu procentowego w porównaniu z poprzednim rokiem mieści się w marginesie błędu pomiaru, który dla próby o liczebności 2 tys. obserwacji wynosi 2%. Podstawowe wskaźniki czytelnictwa są stabilne. W dłuższej perspektywie czasowej widać, że deklaracje czytania książek (co najmniej jednej i co najmniej siedmiu w ciągu roku) wyraźnie spadły w latach 2004-2008.

35% respondentów w próbie ogólnopolskiej przyznało, że w ich domach nie ma żadnych książek lub są tylko podręczniki szkolne. E-booki posiada zaledwie 5% co najmniej piętnastoletnich Polaków, w próbie celowej czytelników takich osób jest przeszło jedna czwarta.

Raport Stan czytelnictwa w Polsce w 2018 roku. Wstępne wyniki znaleźć można tutaj.