Aktualności

spotkanie z okazji dekady Stypendium im. Albrechta Lemppa / fot. Literarisches Colloquium Berlin
04.03.2024

Spotkanie z okazji dziesięciolecia Stypendium im. Albrechta Lemppa

W piątek 1 marca w Literarische Colloqium Berlin odbyło się spotkanie pt. „ Wannsee, Weichsel, Widersprüche – 10 Jahre Albrecht-Lempp-Stipendium”. Wśród gości znaleźli się byli stypendyści: Anna Cieplak, Dariusz Sośnicki, Suzanne Fritz, Julia Wolf, a także Elżbieta Lempp.

Spotkanie poprowadzili Joanna Czudec i Jürgen Jakob Becker, którzy rozpoczęli od krótkiego wspomnienia poświęconego Albrechtowi Lemppowi i roli, jaką odegrał ten wybitny popularyzator polskiej kultury, także w kontekście prezentacji Polski na Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie i założenia Instytutu Książki.

Następnie stypendyści opowiadali o swoich pobytach w ramach stypendium. Każdy z nich opowiadał m.in., co dał im pobyt, jak czuli się w kraju goszczącym i jak miejsce pisania wpływa bądź wpłynęło na ich twórczość. Rozmowy toczyły się wokół ich twórczości i inspiracji, a także utworów, które powstały w czasie stypendium. Każdy z autorów czytał także fragment swojej książki (w przypadku autorów z Polski – po polsku i po niemiecku).

Anna Cieplak podkreśliła, że pobyt w ramach stypendium był dla niej „w jakiś sposób przełomowy”. „Tutaj [w Literarisches Colloquium Berlin – przyp. red.] skończyłam pisać książkę, która jest inna niż moje pozostałe” – powiedziała Cieplak.

Dariusz Sośnicki wskazał na inspiracyjny charakter Literarisches Colloquium Berlin. Suzanne Fritz z kolei opowiadała o swoim pobycie w Kolegium Tłumaczy IK w Krakowie. Fritz odwiedziła Kraków w trakcie pandemii. Obok zachwytów miastem i kuchnią, miała także okazję spotkać się z Adamem Zagajewskim, niedługo przed jego odejściem. „Miałam wrażenie, że to miejsce było tylko dla mnie. To było niemal zmysłowe doznanie” – stwierdziła.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Literarisches Colloquium Berlin, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Instytut Książki.

***

Patron stypendium Albrecht Lempp (1953-2012) był wybitnym popularyzatorem literatury polskiej w Niemczech i jej tłumaczem. Tworzył fundamenty nowoczesnego systemu promocji Polski przez literaturę. Jako współtwórca Instytutu Książki otrzymał Nagrodę Transatlantyk przyznawaną za zasługi w tej dziedzinie. Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i wniósł wielki wkład w rozwój relacji polsko-niemieckich.

Od dekady IK wraz z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej i Literarisches Colloquium Berlin przyznaje stypendium jego imienia. Przeznaczone jest ono dla pisarzy z Polski i Niemiec oraz dla niemieckich tłumaczy literatury polskiej i polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej. Celem stypendium jest doskonalenie sztuki przekładu i pisania w duchu standardów literackich i translatorskich bliskich Albrechtowi Lemppowi. To również sposób na upamiętnienie jego wkładu w polsko-niemiecką wymianę literacką. Na program stypendialny składają się co roku dwa jednomiesięczne pobyty w kraju sąsiada: w Literarisches Colloquium Berlin i Instytucie Książki w Krakowie. W ubiegłym roku laureatami Stypendium im. Albrechta Lemppa zostali Dariusz Sośnicki i Antje Ritter-Miller.