Aktualności

logo WiMBP w Rzeszowie
04.04.2018

Spotkania w kwietniu w podkarpackich DKK

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie i podkarpackie Dyskusyjne Kluby Książki zapraszają na spotkania z:

- Ewą Cielesz 

19 kwietnia, godz. 17:00, GBP w Haczowie

- Wiesławem Drabikiem  

24 kwietnia, godz. 13:00, GBP w Iwierzycach

- Magdaleną Louis

25 kwietnia, godz. 17:00, MiGBP w Tyczynie