Aktualności

18.09.2020

Sonia Draga prezeską Polskiej Izby Książki

Siedemnastego września odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Książki. Wzięło w nim udział 71 członków spośród 137 uprawnionych. Zgromadzenie odbywało się w systemie hybrydowym – stacjonarnie i online. W trakcie spotkania podsumowano kończącą kadencję władz Izby oraz wybrano władze na kolejną.

Prezeską Polskiej Izby Książki została Sonia Draga, otrzymując 59 proc. głosów poparcia, jej kontrkandydat – Paweł Filar – zdobył 41 proc. głosów.

Na Członków Rady zostali wybrani:

z kurii 1:

 • Włodzimierz Albin - Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.
 • Paweł Filar - Platon sp. z o.o.
 • Zbigniew Czerwiński - Dressler Dublin sp. z o.o.
 • Łukasz Okuniewski - PH-D Książnica Polska sp. z o.o.

z kurii 2:

 • Krzysztof Grudziński - Wydawnictwo Marginesy sp. z o.o.
 • Mikołaj Małaczyński - Legimi S.A.
 • Małgorzata Skowrońska - Agora S.A.
 • Daniel Cichy - Polskie Wydawnictwo Muzyczne S.A.

z kurii3:

 • Ewa Tenderenda-Ożóg - Biblioteka Analiz sp. z o.o.
 • Andrzej Chrzanowski - Wydawnictwo Akademickie Sedno sp. z o.o.
 • Grzegorz Majerowicz - LSP sp. z o.o.
 • Aldona Mackiewicz - Toruński Antykwariat Księgarski

Na Członków Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 • Piotr Dobrołęcki - REA - SJ sp. z o.o.
 • Barbara Jóźwiak - Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
 • Andrzej Kalinowski - Fundacja Sąsiedzi

Na Członków Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani:

 • Grażyna Grabowska - Targi w Krakowie sp. z o.o.
 • Robert Kuc - Klett Polska sp. z o.o.
 • Janina Krysiak - Wydawnictwo Arkady sp. z o.o.
 • Andrzej Niewiarowski - Galaktyka sp. z o.o.
 • Roman Szpakowski - Stowarzyszenie Wydawców Katolickich

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia podziękowali ustępującej Radzie PIK, w tym w szczególności dotychczasowemu prezesowi Izby Włodzimierzowi Albinowi za dwie kadencje wytrwałej i konsekwentnej pracy na rzecz poprawy funkcjonowania rynku książki.