Aktualności

19.11.2018

Sonety Mickiewicza po angielsku ze wsparciem Instytutu Książki

W Wielkiej Brytanii ukazało się tłumaczenie sonetów Adama Mickiewicza w przekładzie Charlesa S. Kraszewskiego. Dwujęzyczne wydanie wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Zbiór The Sonnets. Including The Erotic Sonnets, The Crimean Sonnets, and Uncollected Sonnets – jak brzmi tytuł angielskiego wydania – wyszedł niedawno nakładem holendersko-brytyjskiej oficyny Glagoslav Publications.

W tomie przełożonym przez Kraszewskiego znalazły się Sonety krymskie, Sonety odeskie (zwane także miłosnymi lub erotycznymi) i sonety rozproszone. To najobszerniejszy zbiór sonetów Adama Mickiewicza, jaki ukazał się w języku angielskim.

W ramach Programu Translatorskiego ©POLAND Instytut Książki wsparł także inne przekłady Charlesa S. Kraszewskiego: Dziadów Mickiewicza (Glagoslav Publications, 2016; pełne czteroczęściowe wydanie dramatu), wyboru sztuk Juliusza Słowackiego (Four Plays, Glagoslav Publications, 2017) i Akropolis Stanisława Wyspiańskiego (Glagoslav Publications, 2016).