Aktualności

01.12.2023

Sławomir Łotysz, Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk, Anna Agnieszka Dryblak wśród laureatów Nagrody KLIO

Sławomir Łotysz za książkę „Pińskie błota. Natura, wiedza i polityka na polskim Polesiu do 1945 roku”, Anna Agnieszka Dryblak za „Piastowskie fundacje klasztorów żeńskich w Polsce XIII wieku. Między recepcją obcych wzorców a tworzeniem oryginalnego modelu” oraz Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk za „Pałac Staszica” znaleźli się wśród laureatów Nagrody KLIO.

W czwartek, pierwszego dnia Targów Książki Historycznej zostali ogłoszeni laureaci konkursu na najlepszą książkę historyczną roku KLIO. Jury – po rozpatrzeniu zgłoszonych przez 91 wydawnictw 208 propozycji książek wydanych w latach 2022–2023 – przyznało nagrody w czterech kategoriach: autorskiej, monografii naukowej, edytorskiej oraz varsaviana.

W kategorii autorskiej nagrodę I stopnia otrzymał Sławomir Łotysz za książkę „Pińskie błota. Natura, wiedza i polityka na polskim Polesiu do 1945 roku” (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS). Jakub Gałęziowski za książkę „Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny” (Wydawnictwo Krytyka Polityczna) otrzymał nagrodę II stopnia. Natomiast nagrodę III stopnia otrzymał Paweł Kowal za książkę „Abakanowicz. Trauma i sława” (Wydawnictwo Agora przy współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN).

W kategorii monografia naukowa nagrodę I stopnia otrzymała Anna Agnieszka Dryblak za książkę „Piastowskie fundacje klasztorów żeńskich w Polsce XIII wieku. Między recepcją obcych wzorców a tworzeniem oryginalnego modelu” (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego). Nagrodę II otrzymała Natalia Judzińska za książkę „Po lewej stronie sali” (Wydawnictwo Krytyka Polityczna). Natomiast Dorota Dukwicz za książkę „Na drodze do pierwszego rozbioru. Rosja i Prusy wobec Rzeczypospolitej w latach 1768–1771” (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk) otrzymała nagrodę III stopnia.

W kategorii edytorskiej równorzędne wyróżnienia otrzymali: Państwowy Instytut Wydawniczy za książkę „Tadeusz Gajcy, Opowieść z innego świata. Widma” oraz za książkę „Aurelia Wyleżyńska, Kroniki wojenne 1939-42, Kroniki wojenne 1939-1944”, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie za książkę „Sztuka w mundurze. Krakowski Oddział Grobów Wojennych 1915-1918”, a także Wydawnictwo Instytutu De Republica za książkę „Mazurek Dąbrowskiego. Obrazy, słowa, nuty” oraz Instytut Badań Literackich PAN za 4-tomową edycję „Mieczysław Grydzewski, Kazimierz i Halina Wierzyńscy – Listy”.

W tej kategorii jurorzy postanowili także przyznać nagrodę specjalną za edycję w 36 tomach „Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy”. Edycję przygotował Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma przy współpracy Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydawnictwa DiG.

W kategorii varsaviana nagrodę I stopnia otrzymała Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk za książkę „Pałac Staszica” (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk). Trzy równorzędne wyróżnienia otrzymali natomiast: Stefan Szczepłek za książkę „Warszawa idzie na mecz tom 1 i 2” (Agencja Wydawniczo-Reklamowa Skarpa Warszawska), Agnieszka Witkowska-Krych za książkę „Dziecko wobec Zagłady. Instytucjonalna opieka nad sierotami w getcie warszawskim” (Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma) oraz Agata Napiórska za książkę „Ha-Ga. Obrazki z życia”(Wydawnictwo Marginesy).

Jury nagrody pracowało w składzie: prof. Tomasz Szarota (przewodniczący), prof. Jacek Banaszkiewicz, red. Piotr Dobrołęcki, prof. Maciej Janowski, prof. Jan Kieniewicz, prof. Halina Manikowska, red. Marian Turski i red. Tomasz Urzykowski.

Nagroda KLIO nazywana jest „polskim Noblem dla historyków”. Podejmując w 1995 roku decyzję o ustanowieniu nagrody, Porozumienie Wydawców Książki Historycznej kierowało się chęcią wyróżniania polskich autorów i wydawców, którzy w największym stopniu przyczyniają się do popularyzacji historii i promowania literatury historycznej. Dwie kategorie – autorska i edytorska – uzupełnione zostały o książki poświęcone historii Warszawy, gdyż Nagroda KLIO od początku towarzyszy stołecznym Targom Książki Historycznej. Wkrótce okazało się jednak, że istnieje wyraźna potrzeba docenienia dzieł stricte naukowych i na wniosek jurorów dodano jeszcze jedną kategorię – monografię naukową. Tak zrodziła się nagroda, która w przyszłym roku zostanie przyznana po raz 30.

Nagroda, poza prestiżem, ma dla nagradzanych autorów także wymiar finansowy. Wyłącznym Mecenasem Nagrody KLIO jest Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT Polska. Partnerami Nagrody KLIO w kategorii varsaviana są: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Fundacja Historia i Kultura.

Do 3 grudnia w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie trwają 31. Targi Książki Historycznej. W wydarzeniu bierze udział ok. 200 wydawnictw. Wśród tegorocznych wystawców znaleźli się m.in.: Agencja Mienia Wojskowego, Bellona, Biblioteka Narodowa, Centrum Dialogu im. J. Mieroszewskiego, Dom Spotkań z Historią, Dom Wydawniczy REBIS – Poznań, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Fundacja Centrum Architektury, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Fundacja Oratio Recta, Instytut Historii PAN, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Pileckiego, Instytut Polonika, Instytut Wydawniczy PAX, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Muzeum Historii Polski, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Dulag 121, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej W Przemyślu, Muzeum Niepodległości, Muzeum Warszawy, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Muzeum Wojska Polskiego, Oficyna Wydawnicza Rytm, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, SIW Znak, Skarpa Warszawska, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Astra, Wydawnictwo Arkady, Wydawnictwo Czytelnik, Wydawnictwo DIG, Wydawnictwo Lira, Wydawnictwo Literackie i Noir Sur Blanc, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Sejmowe, Zysk i S-Ka Wydawnictwo, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Wydawnictwo LTW, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie. Swoją ofertę wydawniczą przedstawia także Muzeum Historii Polski.

Obok wydawców książki historycznej na Targach można odwiedzać salony tematyczne, takie jak np. Salon Muzeów, Salon Antykwariatów, Salon Niezależnych Wydawców Białoruskich, a także strefę wydawnictw akademickich.

W czasie targów zaplanowano również liczne debaty oraz spotkania z autorami książek. Czytelnicy będą mogli się spotkać m.in. z prof. Andrzejem Nowakiem, prof. Cezarym Eugeniuszem Królem, prof. Grzegorzem Motyką, a także z Krzysztofem Rakiem, Jackiem Bartosiakiem, Piotrem Zychowiczem. W pierwszym dniu Targów Książki Historycznej w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego odbędzie się także m.in. konferencja „150 lat stosunków rosyjsko-niemieckich. Próba bilansu. Konferencja z cyklu: Polska - Rosja - Niemcy. Od XVIII do XXI wieku”.

Organizatorem Targów są Fundacja Historia i Kultura, Narodowy Instytut Muzeów, Instytut Pamięci Narodowej oraz Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Wstęp jest bezpłatny dla wszystkich zwiedzających.

źródło: PAP, Anna Kruszyńska

Udostępnianie informacji PAP - klauzula informacyjna