Aktualności

seminarium / fot. Biblioteka Brakja Miladinovci
29.02.2024

Seminarium poświęcone literaturze polskiej w Bibliotece Miejskiej Brakja Miladinovci w Skopje

27 lutego Ambasada RP w Skopje zorganizowała seminarium dla macedońskich bibliotekarzy poświęcone literaturze polskiej, a w szczególności tytułom i autorom podarowanej kolekcji w ramach projektu „Polska Półka. Literatura polska w macedońskich bibliotekach”. Wykłady i prezentacje prowadziły literaturoznawczynie i tłumaczki z Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Skopje, a także Katarzyna Humeniuk z Instytutu Książki.

Seminarium dla bibliotekarzy odbyło się w Bibliotece Brakja Miladinovci, która jest partnerem przedsięwzięcia, i stanowiło drugi etap macedońskiej odsłony projektu „Polska półka”. Projekt Instytutu Książki i Ambasady RP w Skopje ma na celu popularyzację polskiego dorobku literackiego wśród tamtejszych czytelników.

Po powitaniu uczestników przez Ambasadora RP w Macedonii Północnej Krzysztofa Grzelczyka i wprowadzeniu przez dyrektorkę biblioteki Snezanę Stojcevską, wykłady poprowadziły prof. Lidija Tanuševska, prof. Jasminka Delova-Siljanova oraz prof. Vesna Mojsova-Čepiševska z Wydziału Slawistyki Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Skopje. O programach promocji czytelnictwa MKiDN w Polsce opowiadała Katarzyna Humeniuk, zaś o różnych formach promocji w bibliotekach – Jolanta Grzelczyk. Każdy z uczestników otrzymał certyfikaty uczestnictwa w seminarium, a także zestaw promocyjny przygotowany przez Ambasadę RP do projektu Polska Półka.

Kolejnym elementem działań promujących polską literaturę w Macedonii Północnej będzie majowy Miesiąc Literatury Polskiej w bibliotekach, w ramach którego m.in. gościć będą na spotkaniach pisarze z Polski.

***

Projekt „Polska Półka” narodził się w 2017 roku w Wielkiej Brytanii z inicjatywy Ambasady Polskiej w Londynie we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej i Instytutem Książki. Ma on na celu dotarcie z literaturą polską do czytelnika - obcojęzycznego i polskiego - w różnych krajach świata dzięki miejscowym bibliotekom publicznym, propagowanie wiedzy o Polsce, polskiej kulturze i historii, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski. W 2019 roku z inicjatywy Instytutu Książki „polskie półki” pojawiły się w bibliotekach na nowojorskim Brooklynie i w Filadelfii. Macedonia jest czwartym krajem, w którym Instytut Książki wdraża projekt we współpracy z polską dyplomacją i miejscowymi partnerami społecznymi i samorządowymi.