Aktualności

statuetka nagrody
18.02.2020

Ruszyły zgłoszenia do XIX edycji Nagród im. Cypriana Kamila Norwida

Samorząd mazowiecki po raz XIX nagrodzi artystów tworzących na Mazowszu.

Kandydatów do Nagród im. C. K. Norwida można zgłaszać do 17 kwietnia 2020 r. - poinformowała wczoraj Justyna Michniewicz z kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Jak wyjaśniła, Nagrody im. C. K. Norwida przyznawane są w kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr - za dzieło bądź kreację powstałe w 2019 r.

Od początku istnienia nagrody (od 2002 r.) wyróżnionych zostało blisko 90 znakomitych pisarzy, artystów plastyków, muzyków, aktorów i reżyserów, tworzących na Mazowszu. Nagrodą "Dzieło życia" uhonorowani zostali, m.in.: Danuta Szaflarska, Jan Kobuszewski, Erwin Axer, Andrzej Łapicki, Tadeusz Konwicki, Julia Hartwig, Antoni Wit, Jerzy Maksymiuk, Stefan Gierowski.

W 2005 r. powołano kapitułę Nagrody im. Norwida "Dzieło życia" przyznawanej "za całokształt twórczości" artyście zamieszkującemu Mazowsze. W ub. roku jej laureatem był rzeźbiarz prof. Adam Myjak.

"Kto w tym roku zdobędzie Statuetki Norwidowskie? Która książka, kreacja teatralna, dzieło plastyczne, kompozycja czy wydarzenie muzyczne wzbudziło największe uznanie w 2019 roku? Dowiemy się 24 września 2020 r. (dzień urodzin Norwida) podczas gali wręczenia nagród na Zamku Królewskim w Warszawie" - napisała Justyna Michniewicz. Jak dodała, kandydatów do nagrody można zgłaszać do 17 kwietnia 2020 r.

Kandydatów zgłaszać mogą: ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje, artyści i członkowie kapituł. Do Nagrody "Dzieło życia" kandydatów zgłaszać mogą również mieszkańcy Mazowsza. Wniosek wraz z oświadczeniem kandydata (wzory pism dostępne na stronie internetowej: www.norwid.mazovia.pl) należy przesłać na adres: Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa (z dopiskiem "Nagroda Norwida") lub skan wniosku na e-mail: nagrodanorwida@mazovia.pl. "Celem i ideą nagrody jest z jednej strony promocja sztuki, z drugiej docenienie jej twórców.

Zwycięzca w danej kategorii otrzymuje statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 25 tys. zł, laureat Nagrody "Dzieło życia" 30 tys. zł, a nominowani medal pamiątkowy i 5 tys. zł. (PAP)