Aktualności

05.07.2022

Rozpoczyna się przyjmowanie zgłoszeń do 4. edycji Nagrody „Semper Fidelis”

Instytut Pamięci Narodowej rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do czwartej edycji Nagrody „Semper Fidelis”. Zgłoszenia kandydatur do nagrody można dokonać do 31 lipca za pomocą formularza na stronie internetowej IPN.

W 2019 roku Instytut Pamięci Narodowej po raz pierwszy przyznał Nagrodę „Semper Fidelis”. Od tego czasu wyróżnienie przyznawane jest corocznie osobom, instytucjom oraz organizacjom społecznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa Kresów Wschodnich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, których działalność publiczna pozostaje zbieżna z ustawowymi celami IPN.

Laureaci nagrody wyłaniani są przez Kapitułę Nagrody „Semper Fidelis”, której przewodniczącym jest prezes IPN. W ubiegłym roku przyznano nagrody: ks. Janowi Burasowi, ks. Adamowi Przywuskiemu, Elżbiecie Rusinko, Danucie Skalskiej oraz Społecznemu Komitetowi Opieki nad Starą Rossą. Wyróżnienie Prezesa IPN otrzymali założyciele wydawnictwa LTW Maria i Marek Jastrzębscy. Wśród wydawanych przez nią publikacji jest wiele poświęconych historii Kresów oraz stworzonych przez pochodzących stamtąd pisarzy, między innymi Sergiusza Piaseckiego, Mariana Hemara, Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego czy Floriana Czarnyszewicza.

W komunikacie IPN podano, że „uhonorowanie tych, którzy poświęcają swe życie ratowaniu polskich śladów i utrwalaniu pamięci o historii Kresów Wschodnich, jest naszym obowiązkiem i wyrazem wdzięczności za ich trud i wierność ideałom Rzeczypospolitej”. Rozdanie nagród odbywa się na Zamku Królewskim w Warszawie.

źródło: PAP

Udostępnianie informacji PAP - klauzula informacyjna