Aktualności

12.02.2020

Rozpoczęła się budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie

Rozpoczęto budowę GBP w Wąsewie. Inwestycję dofinansowano na kwotę 1 500 000 złotych w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Operatorem priorytetu Infrastruktura Bibliotek jest Instytut Książki.

Wkład własny z budżetu Gminy Wąsewo będzie wynosił 550.000,00 zł. Obiekt biblioteki będzie mieścił: salę widowiskową na 100 osób, otwartą przestrzeń biblioteczną ze strefami czytelniczymi dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pracownie kultury do działań promujących czytelnictwo, kulturę i edukację, salę multimedialną, pomieszczenia biurowe i socjalne. Nowa, gminna biblioteka będzie pełnić też funkcję miejsca spotkań dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, prezentowane w niej będą również wystawy. Do dyspozycji użytkowników będą w pełni wyposażone stanowiska komputerowe, uruchomiony zostanie także nowoczesny proces wypożyczania książek.

Zaprojektowany budynek w pełni dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych, spełniający normy Certyfikatu Biblioteka+.

Oddanie budynku do użytkowania nastąpi do 30 listopada 2020 r.