Aktualności

30.12.2019

Rozpoczął się remont Biblioteki Miejskiej w Tarnogrodzie

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie zyska nowe oblicze. Całość przedsięwzięcia będzie kosztować 2 602 000 złotych, a dofinansowano je na kwotę 1 944 000 złotych w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Operatorem priorytetu Infrastruktura Bibliotek jest Instytut Książki.

Pierwszy etap zadania obejmuje roboty budowlane związane z modernizacją biblioteki zlokalizowanej w budynku synagogi. W ramach modernizacji przewiduje się: przebudowę istniejącego układu funkcjonalnego, przebudowę antresoli wewnętrznej, roboty ogólnobudowlane, przebudowę istniejących oraz budowę nowych wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wykonanie instalacji wentylacji.

Obiekt zostanie dostosowany do aktualnych wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonany zostanie również remont elewacji, prace renowacyjne i modernizacyjne wewnętrzne i zewnętrzne oraz roboty ogólnobudowlane związane z aranżacją wnętrz.

[źródło: bilgorajska.pl]