Aktualności

05.07.2022

Rozpoczął się nabór wniosków o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2023 r.

Do 1 sierpnia do godz. 16 można składać wnioski w Konkursie o przyznanie stypendiów twórczych oraz stypendiów z zakresu upowszechniania kultury na 2023 r. – poinformowało w poniedziałek MKiDN. Wysokość stypendium wynosi 4 tys. zł brutto miesięcznie.

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznaniu stypendium zostanie podjęta do 30 listopada 2022 r.

MKiDN podało, że przedmiotem konkursu są stypendia mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawanego osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na realizację określonego przedsięwzięcia w następujących dziedzinach: stypendia twórcze - literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami, twórczość ludowa oraz stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury - animacja i edukacja kulturalna, zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Wysokość kwoty stypendium została zwiększona do 4 tys. zł brutto miesięcznie, tj. 3,32 tys. zł netto.

Wnioski wraz z portfolio należy składać w terminie do 1 sierpnia 2022 r. do godz. 16 za pośrednictwem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl), z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza o przyznanie stypendiów z budżetu Ministra KiDN na 2023 r.

Szczegółowe informacje:

https://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-o-konkursie-3880.php

https://www.gov.pl/web/kultura/stypendia-z-budzetu

źródło: PAP, Katarzyna Krzykowska

Udostępnianie informacji PAP - klauzula informacyjna