Aktualności

24.10.2023

Rozpoczął się nabór wniosków do Programów Ministra na rok 2024

Do 30 listopada można składać wnioski do wszystkich Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2024. Wyjątkiem są nabory do programów „Ochrona zabytków” i „Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem”. W przypadku pierwszego z nich I nabór wniosków już trwa i zakończy się 31 października 2023 r., a uruchomienie II naboru planowane jest na przełomie lutego i marca 2024 r. i zakończy się 31 marca 2024 r. Natomiast w drugim ze wskazanych wyżej programów rozpoczął się prenabór wniosków i potrwa do 7 listopada 2023 r.

Dzięki Programom Ministra wsparcie finansowe mogą otrzymać działania z zakresu kultury oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego, obejmujące m.in. szeroko rozumianą edukację, działalność artystyczną, kulturę cyfrową, działania promujące czytelnictwo, a także projekty infrastrukturalne. W latach 2016-2023 w ramach Programów Ministra na cele kulturalne przekazanych zostało łącznie 3,1 mld zł.

Programy Ministra z zakresu kultury mają na celu dofinansowanie zadań o charakterze projektowym z wyłączeniem stałej działalności kulturalnej podmiotów. Skierowane są one do instytucji kultury, organizacji pozarządowych, instytucji filmowych, szkół i uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, kościołów i związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych. W 2024 roku można składać wnioski do 32 Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Programy promujące czytelnictwo, których operatorem jest Instytut Książki:

Partnerstwo dla książki https://www.gov.pl/web/kultura/partnerstwo-dla-ksiazki-2024

Promocja czytelnictwa https://www.gov.pl/web/kultura/promocja-czytelnictwa-2024

Czasopisma https://www.gov.pl/web/kultura/czasopisma-2024

Literatura https://www.gov.pl/web/kultura/literatura-2024

Szczegółowe informacje o wszystkich Programach dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: https://www.gov.pl/web/kultura/programy-2024

Źródło: MKiDN