Aktualności

grafika informacyjna, mat. MKiDN
27.10.2022

Rozpoczął się nabór wniosków do Programów Ministra na rok 2023

Do 30 listopada można składać wnioski do wszystkich Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2023. Wyjątkiem są nabory do programów „Ochrona zabytków” i „Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów za granicą”, które kończą się odpowiednio 28 i 9 listopada. Dzięki Programom Ministra wsparcie finansowe mogą otrzymać działania z zakresu kultury oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego, obejmujące m.in. szeroko rozumianą edukację, działalność artystyczną, kulturę cyfrową, działania promujące czytelnictwo, a także projekty infrastrukturalne.

W 2021 roku w ramach Programów Ministra przyznano łącznie ponad 240 mln zł na cele kulturalne.

Programy Ministra z zakresu kultury mają na celu dofinansowanie zadań o charakterze projektowym z wyłączeniem stałej działalności kulturalnej podmiotów. Skierowane są one do instytucji kultury, organizacji pozarządowych, instytucji filmowych, szkół i uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, kościołów i związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych. W 2023 roku można składać wnioski do 32 Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegółowe informacje o Programach, do których wnioski należy przesyłać do 30 listopada dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Kultury.

Instytut Książki zarządza programami Ministra Kultury z zakresu promocji czytelnictwa:

  1. Partnerstwo dla książki https://www.gov.pl/web/kultura/partnerstwo-dla-ksiazki5
  2. Promocja czytelnictwa https://www.gov.pl/web/kultura/promocja-czytelnictwa5
  3. Czasopisma https://www.gov.pl/web/kultura/czasopisma5
  4. Literatura https://www.gov.pl/web/kultura/literatura5


 

Źródło informacji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego