Aktualności

fot. Daniel Bednarz / Instytut Książki
13.11.2023

Rozmowa „Przed księgową nic się nie ukryje. Inwestycja w bibliotece” podczas konferencji „Infrastruktury bibliotek” w Gdyni [relacja i zdjęcia]

Podczas odbywającej się 13-14 listopada w Gdyni konferencji „Infrastruktura bibliotek 2021-2025. Inwestycja i co dalej?” odbyła się dyskusja pt. „Przed księgową nic się nie ukryje. Inwestycja w bibliotece”. Organizatorem wydarzenia skierowanego do bibliotekarek i bibliotekarzy z całej Polski jest Instytut Książki.

W rozmowie, która poruszała temat kluczowej roli księgowości w inwestycjach bibliotecznych wzięły udział Barbara Rekowska – Główna Księgowa Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo oraz Wiesława Kosałka – Główna Księgowa Instytutu Książki. Spotkanie poprowadził Robert Kaźmierczak – dyrektor Instytutu Książki ds. organizacyjnych i finansowych.

Prowadzący rozmowę dyrektor Robert Kaźmierczak na samym początku zdradził, że pomysł na poświęcony księgowości panel dyskusyjny podczas gdyńskiej konferencji zrodził się właśnie na skutek spotkania z Barbarą Rekowską – Główną Księgową Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. Opowiedział o tym, jak wielkie wrażenie zrobił na nim fakt, że Rekowska nie tylko wie wszystko o inwestycji w bibliotece, w której pracuje, ale też, że bardzo angażuje się w jej realizację.

Obie księgowe podkreślały, jak ważne jest, aby już od samego początku włączać księgowe i księgowych w proces inwestycyjny. Zgodnie twierdziły, że już na tym etapie mogą one stanowić nieocenione wsparcie organizacyjne. Barbara Rekowska wskazała na fakt, że księgowe mają na przykład doświadczenie w szczegółowym zapoznawaniu się w regulaminami. „Zauważyłem, że niestety ludzie zbyt często nie czytają regulaminów, To olbrzymi błąd, bo właśnie w regulaminie znajdują się wszystkie szczegóły, które okażą się kluczowe w procesie realizacji projektu” – powiedziała.

Wiesława Kosałka podkreślała, że w Instytucie Książki pracują ludzie, którzy starają się iść na rękę samorządom i dyrektorom bibliotek, jednak zdarzają się niedopatrzenia, których nie mogą zignorować. Wymieniła kilka przykładów niedopatrzeń, które zdarzają się najczęściej. Wśród nich jest na przykład konieczność wydania wszystkich środków zaplanowanych w danej inwestycji – nie tylko środków pozyskanych w ramach „Infrastruktury bibliotek”, ale także wkładu własnego. Kosałka zwróciła uwagę na fakt, że niestety podobne uchybienia mogą skutkować nawet koniecznością zwrotu dofinansowania.

Po zakończeniu panelu prowadząca konferencję Anna Zagórska, kierowniczka Działu Analiz i Projektów Specjalnych Instytutu Książki, zaprosiła uczestników konferencji do dyskusji. Doświadczenia beneficjentów Priorytetu 2. NPRCz 2.0 potwierdziły, że księgowość jest kluczowa przy realizowaniu podobnych projektów.

***

Konferencja „Infrastruktura bibliotek 2021-2025. Inwestycja i co dalej?” skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli bibliotek publicznych: zwłaszcza do wnioskodawców „Infrastruktury bibliotek”, ale także do beneficjentów realizujących swoje zadania oraz bibliotekarek i bibliotekarzy zainteresowanych programem, którzy dopiero planują inwestycje w swoich bibliotekach.

Podczas wystąpień i dyskusji, które odbywają się pierwszego dnia konferencji, omawiane są przede wszystkim zagadnienia powiązane z zasadami ubiegania się o dofinansowanie w konkursie i zasadami realizacji zadań. Prezentacje konferencyjne mają w zamierzeniu stanowić zbiór porad, dobrych praktyk i inspiracji płynących od bibliotekarzy i samorządowców, którzy mają za sobą podobne doświadczenia.

Drugiego dnia uczestnicy – podzieleni na grupy – odwiedzą inspirujące biblioteki w regionie. Część będzie miała okazję poznać bliżej nowoczesne, znakomicie zaprojektowane gdyńskie filie, a część pozna inwestycje realizowane w ramach poszczególnych edycji „Infrastruktury bibliotek”, odwiedzając Redę, Rumię i Bolszewo w gminie Wejherowo.

Konferencja jest częścią strategii informacyjnej i upowszechniającej inicjatywy związanej z realizacją „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”, jednego z działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Szczegółowy program konferencji jest dostępny na stronie www.infrastrukturabibliotek.com.pl

***

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.