Aktualności

logotyp stowarzyszenia
10.11.2023

Rezydencje dla tłumaczy literackich i pisarzy w Chorwacji

Chorwackie Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury organizuje pobyty rezydencyjne w Zagrzebiu dla tłumaczy literackich i pisarzy. O rezydencję mogą się ubiegać tłumacze literaccy z zagranicy, którzy przekładają literaturę chorwacką, oraz zagraniczni pisarze.

Celem pobytu jest w pierwszej kolejności praca z tekstem. Ponadto rezydenci będą brać udział w dyskusjach panelowych, warsztatach i kursach mistrzowskich na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w Zagrzebiu, a także gościć na festiwalach literackich. Na czas pobytu rezydenci zostaną zakwaterowani w apartamentach ulokowanych w centrum Zagrzebia i otrzymają dzienne diety w wysokości 20 euro.

Aplikacje można składać przez cały rok (w zależności od dostępnych miejsc), a rezydencje trwają od 1 do 4 tygodni.

Zgłoszenia zawierające biografię, bibliografię, list motywacyjny wraz z tytułem książki, nad którą kandydat będzie pracował podczas pobytu, należy nadsyłać na adres: rezidencija@dhkp.hr

Kandydaci muszą mieć przynajmniej jedną publikację w dorobku.

Uczestnicy programu rezydencji są wybierani w drodze specjalnego zaproszenia oraz otwartego naboru. W obu przypadkach decyzje są podejmowane przez Radę Programową Chorwackiego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury i koordynatora projektu.

Więcej na: www.dhkp.hr

Oraz: www.rezidencija.dhkp.hr

Projekt został ufundowany przez Chorwackie Ministerstwo Kultury i Mediów.

KC/STL