Aktualności

07.02.2023

Rezydencja dla pisarzy i tłumaczy w Tartu

W ramach programu Tartu Miasto Literatury UNESCO ogłoszono nabór na rezydencję twórczą dla pisarzy i tłumaczy. Otwarto nabór zgłoszeń, aplikacje można przesyłać do 15 lutego.

Program skierowany jest do pisarzy i tłumaczy zajmujących się przekładem z języka estońskiego na dowolny inny język. Do konkursu mogą zgłaszać się autorzy utworów literackich oraz tłumacze, którzy mają w dorobku co najmniej jeden opublikowany utwór przetłumaczony z języka estońskiego oraz twórcy sztuk teatralnych, którzy mają na swoim koncie przynajmniej jedną wystawioną sztukę.

Wymagana jest też co najmniej średnio zaawansowana znajomość estońskiego lub angielskiego. Nie można być rezydentem w Estonii. Wybrana zostanie jedna osoba.

Więcej informacji na www.tartu.kirjandus.ee/en/residency-spring-2023.