Aktualności

fot. UM Ostrów Maz
25.11.2019

Remont biblioteki w Ostrowi Mazowieckiej ruszy już niebawem

Dwudziestego pierwszego listopada w Ostrowi Mazowieckiej w ratuszu miejskim podpisano umowę z wykonawcą remontu budynku biblioteki. Całość przedsięwzięcia dofinansowana będzie na kwotę 2 000 000 złotych w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Operatorem priorytetu Infrastruktura Bibliotek jest Instytut Książki.

Głównym celem prac remontowych jest polepszenie rozwiązań funkcjonalnych biblioteki, utworzenie swoistego centrum życia społecznego i kulturalnego. Wyremontowany obiekt będzie odpowiadał obowiązującym standardom korzystania z usług biblioteki.

Na czas remontu zabytkowego budynku MBP oddział dla dzieci oraz – tymczasowo - wypożyczalnia dla młodzieży i dorosłych funkcjonują na I piętrze Starej Elektrowni przy ul. 11 Listopada 7.