Aktualności

13.09.2018

Remont biblioteki w Mieszkowie zakończony

Zakończył się remont biblioteki w Mieszkowie przeprowadzony w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Operatorem priorytetu Infrastruktura Bibliotek jest Instytut Książki. Remont przeprowadzono dzięki półtoramilionowej dotacji, którą w ramach priorytetu otrzymała Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin.

Książnica znów powitała w swoich skromnych, acz odnowionych, progach wiernych czytelników. To oni, wspólnie z Adamem Pawlickim, burmistrzem Jarocina, Agnieszką Borkiewicz, dyrektor BPMiG Jarocin, Martą Jankowską, mieszkowską bibliotekarką, oraz Barbarą Krysztofiak-Jurek, sołtys wsi, dokonali oficjalnego przecięcia wstęgi.  

Fajnie, że remont biblioteki udało się zakończyć przed rozpoczęciem roku szkolnego. A tym bardziej, że udało się go wykonać w roku, w którym obchodzimy stuecie odzyskania przez Polskę niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W końcu w mieszkowskiej bibliotece mieści się izba pamięci tego zwycięskiego zrywu i wybitnego człowieka, który się tam urodził – gen. Stanisława Taczaka, pierwszego dowódcy powstania – powiedział Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. Burmistrz nie krył radości z jaką otwierał odnowioną książnicę. - Przy wysiłku całego zespołu dyrektor Agnieszki Borkiewicz i przygotowaniu wniosku o zewnętrzne dofinansowanie udało się zdobyć 1 500 000 złotych darmowych środków – wskazuje.

1 350 000 złotych z puli, o której wspomina włodarz to pieniądze przeznaczone na kamienicę Rynek 17, gdzie powstaje nowoczesna biblioteka. Pozostałe 150 000 złotych zostało wydatkowane na remont biblioteki w Mieszkowie, która wymagała wymiany wyposażenia, biblioteki w Golinie, gdzie na ściany wdał się grzyb oraz czytelni Biblioteki Głównej.

[źródło: twojawielkopolska.pl]