Aktualności

19.03.2020

Razem dla zdalnej edukacji. Komunikat Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki

Pragniemy wyrazić swoje zrozumienie i poparcie dla działań Ministerstwa Edukacji Narodowej związanych z wprowadzeniem nadzwyczajnych środków mających na celu powstrzymanie rozpowszechniania się koronawirusa. W pełni rozumiemy też wyjątkową skalę wyzwania, jakim jest organizacja nauki podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych.

Na co dzień wspieramy nauczycieli i uczniów, przygotowując nie tylko podręczniki stanowiące kluczowy element w procesie dydaktycznym, ale także wiele dodatkowych materiałów i narzędzi umożliwiających atrakcyjną i skuteczną edukację. Jednak ta  bezprecedensowa sytuacja wymaga szczególnego współdziałania i podjęcia wyjątkowych środków.

Dlatego wydawcy zrzeszeni w SWE PIK zdecydowali się podjąć nadzwyczajne środki i w krótkim czasie przygotować i udostępnić jak najwięcej materiałów i narzędzi dydaktycznych ułatwiających prowadzenie zajęć w formule nauki zdalnej. Nauczyciel każdego przedmiotu, w każdej placówce, bez względu na segment edukacyjny znajdzie materiały dla siebie i dla swoich uczniów.

Aby ułatwić nauczycielom i uczniom wybór materiałów dostosowanych do wybranego podręcznika, poniżej przedstawiamy odniesienia do stron zawierających listę materiałów udostępnionych przez poszczególnych wydawców edukacyjnych (w kolejności alfabetycznej).

Cambridge University Press: https://www.cambridge.org/elt/blog/

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. komandytowa: http://www.uczezdalnie.gwo.pl/

Grupa MAC S.A.: https://www.mac.pl/publikacje

Klett Polska: www.dzwonek.pl/Klett

Macmillan: https://anglistaonline.macmillan.pl/

Nowa Era: https://www.nowaera.pl/naukazdalna

Oxford University Press: www.oup.com/elt/learnathome

Pearson: https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/domowa-szkola/

PWN Wydawnictwo Szkolne: www.akademia.pwn.pl

WydawnictwaSzkolne i Pedagogiczne SA: https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON: https://operon.pl/edukacjazdalna

Wszystkie materiały są udostępniane całkowicie bezpłatnie na czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.