Aktualności

31.05.2022

Rafał Matyja uhonorowany Nagrodą im. Marcina Króla

Nagrodę im. Marcina Króla za najlepszą opublikowaną w 2021 roku polską książkę z dziedziny historii idei i badań nad przyszłością, a także filozofii i myśli społecznej i politycznej, refleksji nad cywilizacją i kulturą otrzymał Rafał Matyja za książkę „Miejski grunt. 250 lat polskiej gry z nowoczesnością” (wydawnictwo Karakter). Nagroda dla autora wynosi 50 tys. zł.

Przyznanie nagrody autorowi, „Miejskiego gruntu” umotywowano w ten sposób, że pozycja jest zbudowana na rzadko spotykanej narracji o Polsce, opowiadanej z perspektywy zbiorowej sprawczości. Rafał Matyja swoją książką postawił mało popularną w polskiej historiografii, przekonuje bowiem, że najważniejszymi ośrodkami rozwoju były i są w Polsce miasta. Autor nie pomija przy tym poważnego problemu, jakim jest sytuacja prowincji, tracącej od dziesięcioleci wiarę we własne siły.

Zwycięzca tegorocznej nagrody, dr hab. Rafał Matyja jest politologiem związanym z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i publicystą, stałym współpracownikiem „Tygodnika Powszechnego”.

Ustanowiona w tym roku przez Fundację Batorego Nagroda im. Marcina Króla ma wspierać rozwój debaty publicznej poprzez zachętę do pogłębionej refleksji nad zjawiskami i trendami współczesności oraz wyzwaniami przyszłości, tworzenia nowych idei i prób opisu rzeczywistości, poszukiwania odpowiedzi na kryzys demokracji i wartości demokratycznych oraz poszerzania przestrzeni intelektualnego dyskursu ponad podziałami.

Laureata wybrała kapituła w składzie: Agata Bielik-Robson (University of Nottingham), Przemysław Czapliński (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Dariusz Gawin (Instytut Filozofii i Socjologii PAN), Iwona Jakubowska-Branicka (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego), Zofia Król („Dwutygodnik”), Elżbieta Matynia (New School for Social Research w Nowym Jorku), Zbigniew Nosowski („Więź), Andrzej Rychard (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Przewodniczący Rady Fundacji im. Stefana Batorego), Olga Tokarczuk (pisarka, laureatka literackiej Nagrody Nobla za 2018 rok), Henryk Woźniakowski (Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak).

Do finału Nagrody nominowani byli także:
- Marek Cichocki, „Początek końca historii. Tradycje polityczne w XIX wieku”, Państwowy Instytut Wydawniczy
- Jan Tokarski, „Czy liberalizm umarł?”, Znak
- Kacper Pobłocki, „Chamstwo”, Wydawnictwo Czarne
- Piotr Witwicki, „Znikająca Polska”, Zysk i S-ka.