Aktualności

28.10.2022

PTWK przyznało „Dyplomy Stulecia”

Podczas uroczystości otwarcia tegorocznych Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie Polskie Towarzystwo Wydawców Książek wręczyło 22 „Dyplomy Stulecia” osobom szczególnie zasłużonym dla polskiej branży wydawniczej.

Wyróżnienia wręczał Tadeusz Skoczek, wiceprezes PTWK. Dyplomy otrzymali:

– Witold Bereś – pisarz, dziennikarz, animator kultury, redaktor naczelny miesięcznika Kraków i Świat. Współtwórca i juror przyznawanej od 2004 nagrody „Wielkiego Kalibru” za najlepszą polską powieść kryminalną i sensacyjną 

– Katarzyna Fortuna – popularyzatorka książek i czytelnictwa, dziennikarka Radia Kraków, w którym prowadzi cykle: „Przystanek kultura”, „Koło kultury”, „Tomy i tomiki” oraz magazyn „Dobre książki w Radiu Kraków Kultura”. 

– Grażyna Grabowska – prezes spółki Targi w Krakowie, od samego początku zaangażowana w organizację Targów Książki w Krakowie a następnie Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Założycielka Fundacji na Rzecz Rozwoju Kultury oraz członkini Bractwa Gutenberga. 

– prof. Janusz Gruchała – polonista, edytor tekstów dawnych. Kieruje Katedrą Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ. 

– Iwona Haberny – założycielka Agencji Promocyjnej OKO w Krakowie. Prezeska Fundacji Bookowy Dom. Od wielu lat organizuje Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej „Rabka Festival”. Laureatka nagrody Książka Roku IBBY w kategorii Upowszechnianie Czytelnictwa. 

– Jerzy Illg – filolog, publicysta, krytyk literacki i wydawca, nauczyciel akademicki, wieloletni redaktor naczelny Społecznego Instytutu Wydawniczego „Znak” 

– Krzysztof Jakubowski – publicysta, miłośnik i popularyzator historii Krakowa oraz dobrych książek, redaktor miesięcznika „Kraków i Świat” 

– prof. Aleksander Krawczuk, nestor pisarzy polskich, były prezes krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich, były minister kultury i sztuki. Dyplom odebrał syn Marcin, artysta malarz, urzędnik krakowskiego magistratu 

– doc. Andrzej Kurz – nestor polskich wydawców, historyk, polonista, nauczyciel akademicki. Wieloletni dyrektor Wydawnictwa Literackiego, były prezes PTWK, prezes Honorowy Towarzystwa 

– Robert Oleś – projektant, wydawca, wykładowca Projektowania Książek na Jagiellońskim Kursie Typografii w Krakowie. Prowadzi autorskie szkolenia dla wydawców. Autor projektów typograficznych książek i serii wydawniczych 

– prof. Władysław Pluta – grafik i autor wysoko cenionych plakatów. Były dziekan Wydziału Form Przemysłowych i były prorektor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Projektant książek, głównie albumowych. Wielokrotny laureat Konkursu PTWK „Najpiękniejsze Książki Roku”. 

– prof. Andrzej Romanowski – pracuje w Katedrze Kultury Literackiej Pogranicza Uniwersytetu Jagiellońskiego. Literaturoznawca, pisarz i publicysta, redaktor naczelny „Polskiego Słownika Biograficznego” 

– dr hab. Klaudia Socha – filolog, adiunkt Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się historią książki, druku, grafiki książkowej i czytelnictwa oraz estetyką publikacji 

– dr Kuba Sowiński – adiunkt na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się projektowaniem graficznym ze szczególnym uwzględnieniem grafiki wydawniczej. Współtwórca ogólnopolskiego kwartalnika projektowego „2+3D” ukazującego się w latach 2001-2016. Wielokrotny laureat Konkursu PTWK „Najpiękniejsze Książki Roku” 

– Henryk Woźniakowski – filolog, publicysta i wydawca, tłumacz, w latach 1991–2021 prezes zarządu Społecznego Instytutu Wydawniczego „Znak”. Zasiada w kapitule nagrody im. ks. Józefa Tischnera 

– Biblioteka Jagiellońska – główna biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego i jedna z największych bibliotek w Polsce. Dlatego została uznana za część Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Ma status biblioteki narodowej 

– Biblioteka Kraków – instytucja kultury powstała w wyniku połączenia czterech samodzielnych dzielnicowych sieci bibliotek.  Biblioteka Kraków, wraz z innymi małopolskimi bibliotekami publicznymi, jest współtwórcą regionalnej bazy danych pod wspólną nazwą Bibliografia Małopolski 

– Międzynarodowe Centrum Kultury – instytucja kultury istniejąca od 1991 roku. Jej działalność skupia się na wielowymiarowym podejściu do dziedzictwa kulturowego. koncentrując się na dorobku cywilizacji europejskiej, wielokulturowości Europy Środkowej, tożsamości i pamięci historycznej, dialogu kultur i społeczeństw, ochronie zabytków 

– Drukarnia Skleniarz – specjalizuje się w druku wysokiej jakości książek o wysokich walorach technicznych i estetycznych, wymagających najwyższej staranności wykonania.  W ciągu dwudziestu lat działalności, wielokrotnie nagradzana i wyróżniana przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, a także honorowana Medalami Europejskimi przez BBC 

– Wydawnictwo Austeria – wydawnictwo podejmujące swoją działalnością tematy kultury i historii narodu żydowskiego. Jego misją jest odtworzenie literatury żydowskiej i przybliżenie jej polskim odbiorcom 

– Wydawnictwo Literackie – jedno z największych polskich wydawnictw, założone w 1953 roku w Krakowie. Współpracuje z wieloma imprezami literackimi jak Conrad Festival w Krakowie czy Big Book Festival w Warszawie, współtworząc ich program.  Jest fundatorem Nagrody im. Henryka Wereszyckiego i Wacława Felczaka, przyznawanej za najciekawsze prace dotyczące dziejów narodów Europy Środkowo-Wschodniej XIX i XX wieku oraz ich relacji z Polską 

– Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK – jeden z największych i najstarszych polskich wydawców, powstały z inicjatywy osób związanych z „Tygodnikiem Powszechnym” i miesięcznikiem „Znak”. Nie ogranicza się do działalności edytorskiej – realizuje również wiele projektów edukacyjnych, społecznych i kulturalnych, m. in. program „Czytanie ma moc” , „Klimat? Akcja! Demokracja”, Dni Tischnerowskie czy cykl wydarzeń „Dorwać Mistrza”.

PTWK wręczało podobne dyplomy już wcześniej, wtedy otrzymali je m.in. Józef Hen, Sonia Draga, Józef Wilkoń, Anna Król czy Jan Rodzeń.

źródło: rynek-ksiazki.pl