Aktualności

20.11.2023

Przyznano tytuły Ambasadorów Wschodu

Po raz dziesiąty przyznano tytuły Ambasador Wschodu, przyznawane osobom i podmiotom reprezentującym potencjał społeczny, gospodarczy, naukowy i kulturalny Polski Wschodniej. Tym razem laureatami konkursu zostali m.in. Bohdan Zadura, Wiesław Myśliwski i wydawnictwo Paśny Buriat, a także współwydawane przez Instytut Książki czasopismo „Akcent”.

Lista tegorocznych laureatów przedstawia się następująco:

Projekt:

 • Paśny Buriat 

Wyróżnienia w dziedzinie Projekt: 

 • Now Art Michał Stachyra z Fundacja KZMRZ 
 • Kaufman Bros & Sistas 
 • Raczkowskie Archiwalia

Turystyka:

 • Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno

Samorządność:

 • Małgorzata Chmiel 

Przedsiębiorczość: 

 • AGAZI 

Kultura i sztuka: 

 • Zespół redakcyjny czasopisma literackiego „Akcent”

Społecznie odpowiedzialny:

 • Stowarzyszenie „Dla Ziemi”

Nauka:

 • dr hab. inż. prof. PL Joanna Pawłat

Nagroda specjalna: 

 • Bohdan Zadura 

Honorowy Ambasador Wschodu:

 • Wiesław Myśliwski