Aktualności

30.03.2022

Przystań Świętego Mikołaja – program wsparcia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Fundacja Świętego Mikołaja uruchamia program dotacyjny na prowadzenie lokalnych działań wsparcia edukacyjnego, opiekuńczego i wychowawczego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Pierwszy nabór wniosków potrwa do 4 kwietnia.

Coraz więcej dzieci, które musiały uciekać przed wojną w Ukrainie szuka schronienia w Polsce. Fundacja Świętego Mikołaja chce umożliwić im dalszą edukację i rozwój, roztoczyć nad nimi opiekę, a także tworzyć przyjazne miejsca integracji z rówieśnikami.

W tym celu Fundacja uruchamia ogólnopolski program dotacyjny na zakładanie Przystani Świętego Mikołaja. Fundacja Świętego Mikołaja sfinansuje niezbędne koszty, aby lokalne organizacje i instytucje oraz inne podmioty prawne były w stanie prowadzić zajęcia dla ukraińskich dzieci, organizować opiekę oraz przekazywać im niezbędne wsparcie.

W ramach Przystani mogą być prowadzone zajęcia edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, warsztaty, koła zainteresowań i grupy wsparcia, a także finansowane i dystrybuowane niezbędne materiały, w tym przede wszystkim szkolne wyprawki, organizowana nauka języka polskiego, obozy wakacyjne, wycieczki, a także zatrudniona ukraińskojęzyczna kadra. 

I nabór wniosków: 22 marca - 4 kwietnia

Realizowane projekty, które Fundacja będzie dotować: 15 kwietnia - 31 sierpnia 2022

Kwota dotacji: od 5 000 zł do 50 000 zł.

Podmioty zaproszone do zakładania Przystani Świętego Mikołaja i ubiegania się o dotację: biblioteki, domy i centra kultury, szkoły i ośrodki szkolno-wychowawcze, przedszkola, lokalne organizacje pozarządowe, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, rady rodziców, kluby sportowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, oraz inne podmioty prawne.

Szczegóły wraz z wnioskiem o dotację dostępne są tutaj.