Aktualności

28.09.2020

Przekład „Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy” po białorusku ze wsparciem Instytutu Książki

Na Białorusi ukazał się właśnie Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy Sergiusza Piaseckiego w przekładzie Maryi Puškiny. Wydanie wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Książka Каханак Вялікай Мядзведзіцы – jak brzmi tytuł białoruskiego tłumaczenia – ukazał się nakładem mińskiej oficyny Lohvinau, która wcześniej opublikowała (również ze wsparciem IK) Trylogię mińską Piaseckiego.

Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy Piasecki pisał w więzieniu w 1935 roku. Jego życiorys jest gotowym materiałem na film akcji. Przyszły pisarz urodził się w 1901 roku na rosyjskiej prowincji. Był nieślubnym synem zubożałego szlachcica, świadkiem rewolucji, uczestnikiem wojny w 1920 roku, agentem polskiego wywiadu i przemytnikiem, przekraczającym po wielekroć granicę wschodnią. Za napady skazano go na śmierć. Karę zamieniono na 15 lat więzienia. Tam zaczął kiełkować jego talent literacki.

Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy wyznaczył przełom w jego życiu. Pisarz uzyskał protekcję m.in. Melchiora Wańkowicza i ułaskawienie. Potem nastąpiło kilka lat rekonwalescencji, gdyż zapadł na ciężką chorobę. Podczas wojny służył w AK, później wyemigrował. Zmarł w 1964 roku w Anglii. Jego książki przez lata były objęte cenzurą. Wrócił dopiero po upadku żelaznej kurtyny.