Aktualności

fot. Daniel Bednarz
22.10.2019

Przebudowa i wyposażenie filii bibliotecznych w Piasecznie zakończona! [relacja i zdjęcia]

W Piasecznie zakończono dziś przebudowę filii bibliotecznych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno. Całość przedsięwzięcia dofinansowano na kwotę 1 125 000 złotych w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Operatorem priorytetu Infrastruktura Bibliotek jest Instytut Książki. W konferencji prasowej zorganizowanej z okazji otwarcia wyremontowanych i doposażonych obiektów wzięli udział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Paweł Lewandowski, dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz oraz dyrektor BPMiG Łukasz Krzysztof Załęski.

„Od 2015 roku udało nam się skorzystać ze środków z Infrastruktury Bibliotek – powiedział dyrektor Załęski, otwierając uroczystość. – Od tego czasu nasze biblioteki fajnie się zmieniły. (…) Mamy nadzieję, że minister kultury wywalczy pieniądze na lata 2021-2024, żeby biblioteki stały się miejscami, w których chce się bywać”.

„Chciałbym, żeby w naszym mieście wszystko zmieniało się na lepsze” – powiedział burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz, przekazując na ręce dyrektora Załęskiego zestaw książek poświęconych architekturze.

Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśliła natomiast modelowe działania Infrastruktury Bibliotek – programu, który świetnie funkcjonuje od ośmiu lat. Po niej zaś głos zabrał wiceminister Paweł Lewandowski.

„Witam państwa bardzo serdecznie w republice ludzi czytających – zaczął dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski. – Biblioteka powinna dawać pełnię możliwości kontaktu z książką. Cały czas podkreślamy nowoczesność, multimedialność, to, że biblioteki są dziś centrami kultury, ale nie zapominajmy, że kontakt z książką ma charakter niezwykle intymny. Nie zapominajmy o tym, że rola bibliotekarza jest wciąż bardzo, bardzo istotna”.

Dyrektor Jaworski wyjawił, że trwają prace nad kolejną edycją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, która ma mieć jeszcze szerszy zakres.

***

Co udało się zrobić dzięki dofinansowaniu z programu Infrastruktura bibliotek? W ramach pozyskanego dofinansowania wyremontowano i zmodernizowano filię biblioteczną w Bogatkach – połączono ją z dodatkowym pomieszczeniem przeznaczonym na salę komputerową i naprawiono uszkodzenia wynikające z podtopienia lokalu, filię wyposażono także w nowe meble biblioteczne, sprzęt komputerowy i multimedialny.

Filia w Zalesiu Dolnym, w związku ze złym stanem technicznym lokalu, została przeniesiona do nowego lokalu i wyposażona w meble biblioteczne i narzędzia niezbędne do organizacji imprez kulturalnych, sprzęt komputerowy i multimedialny.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno – Biblioteka Główna, w związku ze złym stanem technicznym lokalu, została przeniesiona do znacznie większej, nowo wybudowanej siedziby. Placówkę – w ramach pozyskanych środków – wyposażono od podstaw w nowe meble biblioteczne, zakupiono nowy sprzęt komputerowy, wyposażono sale multimedialne, stworzono salę do pokazów filmowych, pokój pracy merytorycznej, wypożyczalnię̨ i czytelnię oraz salę widowiskową.

Filia w Józefosławiu w związku ze złym stanem technicznym została przeniesiona do nowego lokalu i doposażona w nowe meble biblioteczne.

***

W ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno otrzymała łącznie 1 455 000 zł (wcześniej wyremontowano filię w Głoskowie, zmodernizowano pomieszczenia nowej siedziby filii w Zalesiu Górnym, a także zaplanowano i zrealizowano zakup wyposażenia dla potrzeb filii w Głoskowie, Zalesiu Górnym i Jazgarzewie).