Aktualności

17.08.2018

Przebudowa biblioteki w Kępnie

W czwartek, 16 sierpnia, w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie została podpisana umowa na przeprowadzenie przebudowy i remontu Samorządowej Biblioteki Publicznej im. Marii z Fredrów hr. Szembekowe w Kępnie. Biblioteka otrzymała na tę inwestycję ponad 1 mln zł dofinansowania w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Operatorem priorytetu Infrastruktura Bibliotek jest Instytut Książki.

Budynek zostanie gruntowanie przebudowany. Wymienione zostaną instalacje: elektryczna, wodnokanalizacyjna oraz ciepłownicza. Ponadto wykonana zostanie nowa elewacja, dach, przebudowane zostaną pomieszczenia. Obiekt będzie także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowany termin zakończenia prac to 10 maja 2019 r.

Koszt całego przedsięwzięcia to 3 027 423 zł. Biblioteka na remont budynku uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 010 229 zł w ramach zadania „OdNowa Biblioteki – modernizacja Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie”.

[źródło: powiatowy.pl]