Aktualności

09.06.2023

Program Wsparcia Literatury 2023: Książka oraz Seria wydawnicza

Instytut Literatury ogłosił konkurs dla autorów – Program Wsparcia Literatury 2023: Książka, a także konkurs dla wydawców – Program Wsparcia Literatury 2023: Seria wydawnicza.

Przedmiotem pierwszego programu są książki z zakresu: literatury pięknej, literatury faktu, eseistyki, nauk o literaturze, krytyki literackiej oraz tłumaczeń wyżej wymienionych na język polski i z języka polskiego. Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie do 30 czerwca 2023 roku projektu książki, pisemnego zobowiązanie współpracującego wydawnictwa do wydania książki (w razie uzyskania wsparcia) będącej przedmiotem projektu i poprawnie wypełnionego wniosku.

Zgłoszone do Konkursu książki oceniać będzie powołana przez Organizatora komisja, której skład zostanie podany do wiadomości publicznej najwcześniej po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, a najpóźniej – przy ogłoszeniu rezultatów naboru. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 lipca 2023 roku. 

Celem drugiego konkursu jest wydanie serii wydawniczych składających się minimum z dwóch, a maksymalnie z dziesięciu premierowych książek z zakresu literatury pięknej w języku polskim lub w tłumaczeniach z języka polskiego oraz – nieobligatoryjnie – jednej książki krytycznoliterackiej dotyczącej publikacji dofinansowanych przez Instytut Literatury lub dotyczących autorów ważnych dla środowisk twórczych Wnioskodawcy. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do 30 czerwca 2023 roku poprawnie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami.

Wyboru wydawnictw, których projekty wydawnicze otrzymają wsparcie, dokona powołana przez Dyrektora Instytutu Literatury Komisja Konkursowa. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 lipca 2023 roku.

Szczegółowe informacje na stronie Instytutu Literatury.