Aktualności

18.03.2022

Premiera bułgarskiego przekładu „Olandy” w Sofii z udziałem Rafała Wojasińskiego

Rafał Wojasiński był gościem Instytutu Polskiego w Sofii, gdzie w czwartek 10 marca odbyła się promocja bułgarskiego wydania jego książki „Olanda” z udziałem tłumacza Łyczezara Seliaszkiego. Moderatorem spotkania była Sylwia Czolewa. Przekład na język bułgarski ukazał się nakładem wydawnictwa Ergo dzięki wsparciu w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND oraz ze strony Instytutu Polskiego w Sofii. W tym samym bułgarskim wydawnictwie dziewięć lat temu ukazała się „Stara”, inna powieść polskiego autora, w tłumaczeniu Very Dejanowej.

Utwory Rafała Wojasińskiego zostały do tej pory przetłumaczone na kilka języków, w tym chorwacki (opowiadanie „Zeznania” ukazało się w „Temie”, chorwackim piśmie literackim), francuski, angielski i hiszpański (powieść „Stara”).

W roku 2019 za Olandę otrzymał Nagrodę Literacką im. Marka Nowakowskiego, a także Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną za sztukę Siostry. Był też nominowany do innych nagród: Nagrody Literackiej im. Reymonta, Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza, Nagrody Literackiej m. st. Warszawy oraz do nagrody Feniks przyznawanej podczas Targów Wydawców Katolickich.

Polskie wydanie „Olandy” ukazało się w 2018 roku nakładem warszawskiego wydawnictwa Nisza. W połowie 2017 roku „Olanda” wraz z dramatem „Dziad Kalina” autorstwa Rafała Wojasińskiego okazała się w londyńskim wydawnictwie Glagoslav Publications Ltd. w tłumaczeniu Charlesa S. Kraszewskiego.