Aktualności

01.06.2020

Poznaliśmy wyniki pierwszego naboru w ramach Wrocławskiego Programu Wydawniczego

Ogłoszono wyniki pierwszego naboru dla autorek i autorów w ramach nowej ścieżki Wrocławskiego Programu Wydawniczego. System wsparcia wspólnie uruchomiły Strefa Kultury Wrocław i Wrocławski Dom Literatury, by wspomóc wrocławskie środowisko literackie w trudnym czasie pandemii. Po zapoznaniu się z 34 zgłoszonymi projektami komisja postanowiła wypłacić środki 32 osobom.

Nowy sposób uczestnictwa we Wrocławskim Programie Wydawniczym w zamyśle organizatorów jest promocją twórczości literackiej – w szczególności poprzez stworzenie swego rodzaju „bazy wrocławskiej literatury”. Jednocześnie ścieżka dla autorów zapewnić ma najbardziej potrzebującym twórcom i twórczyniom wsparcie finansowe.

Łączna pula środków do rozdysponowania to 132 tys. zł, gdzie jednorazowa pomoc dla jednego twórcy wyniesie 2200 zł brutto.

Już 1 czerwca otwarty zostanie drugi nabór do autorskiej ścieżki Wrocławskiego Programu Wydawniczego. W naborze, podobnie jak poprzednio, wziąć będą mogli udział pisarki i pisarze oraz tłumaczki i tłumacze, którzy wyniki swej pracy publikowali w ciągu ostatnich 5 lat albo zrzeszeni są we wskazanych w regulaminie organizacjach.

Program jest skierowany do pisarzy i tłumaczy tworzących we Wrocławiu, co zweryfikowane zostanie miejscem rozliczania podatku dochodowego. O otrzymanie wsparcia finansowego w pierwszej kolejności będą mogły się ubiegać osoby, na których sytuację finansową pandemia wpłynęła w najbardziej dotkliwy sposób (np. twórcy niezatrudnieni na etatach w pełnym wymiarze czasu pracy).

Wnioski w ramach drugiego naboru przyjmowane będą do 15 czerwca, weryfikacja formalna i ocena przez Komisję zamknięte zostaną do ostatniego dnia miesiąca. Fragmenty niepublikowanej twórczości autorów i autorek, którzy zakwalifikują się do Wrocławskiego Programu Wydawniczego, utworzą bazę wrocławskiej twórczości literackiej.

Szczegółowe informacje znaleźć można tutaj.