Aktualności

30.07.2020

Poznaliśmy laureatów Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego

Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego jest przyznawana od roku 1983 przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich twórcom publikacji i prac badawczych (autorom i/lub redaktorom) o dużym znaczeniu dla rozwoju teorii i praktyki bibliotekarstwa i informacji naukowej.

Komisja Nagrody w składzie: prof. Ewa Głowacka, prof. Maria Juda, prof. Barbara Sosińska-Kalata, dr hab. Jadwiga Konieczna, dr hab. Bogumiła Staniów, dr hab. Marzena Świgoń, dr hab. Anna Tokarska, dr hab. Jadwiga Sadowska (przewodnicząca Komisji) wyłoniła laureatów za rok 2019:

w kategorii: prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym:

  • Maja Wojciechowska. „Kształtowanie kapitału społecznego : ujęcie z perspektywy bibliotekoznawczej” (Difin)

w kategorii: prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym:

  • Artur Jazdon „Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-2018: zasoby, działania, ludzie”, (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu)

w kategorii: podręczniki akademickie uhonorowano dwie prace:

  • „Zarządzanie biblioteką” pod red. Mai Wojciechowskiej (Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP)
  • „Zarządzanie informacją” pod red. Wiesława Babika (Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP)

w kategorii: prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym przyznano dwie nagrody:

  • „Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna: wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych: publikacja Konsorcjum UKD nr 102 autoryzowana przez Konsorcjum UKD na Podstawie licencji PL2019/01 /”, opracowanie tablic Jolanta Hys, Joanna Kwiatkowska (Biblioteka Narodowa)
  • Leszek Szafrański „Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich” (Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP).

[źródło: rynek-ksiazki.pl]