Aktualności

15.10.2019

Powstanie nowa biblioteka w Przysietnicy!

W czwartek szefowa starosądeckiej biblioteki Monika Jackowicz-Nowak, zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki i przedstawiciel wykonawcy Marcin Pietruszka złożyli podpisy pod umową na budowę filii biblioteki w Przysietnicy. Budowę dofinansowano na kwotę 1 787 061 zł w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Operatorem priorytetu Infrastruktura Bibliotek jest Instytut Książki.

Bibliotekę w Przysietnicy wybuduje Zakład Usługowy Infrastruktury Sanitarnej C.O. i Gaz Marcin Pietruszka.

– Z dumą i radością przystąpiliśmy do realizacji tego zadania widząc jak wielkim powodzeniem i popularnością cieszą się biblioteki w Gołkowicach i Barcicach, nie mówiąc już o bibliotece macierzystej w Starym Sączu – powiedział w rozmowie z radiem RDN burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.

– To nie tylko czytelnia i wypożyczalnia – dodał z kolei jego zastępca Kazimierz Gizicki. – Chodzi również o pewnego rodzaju spotkania, o życie kulturalne i towarzyskie. Te biblioteki u nas działają i są w nich ludzie, którzy potrafią wokół siebie zbierać całkiem spore grono. Takie miejsce potrzebne było w Starym Sączu, ale świetnie funkcjonuje w Gołkowicach, Barcicach i nie mam wątpliwości, że tak będzie też w Przysietnicy.

Będzie to już czwarta biblioteka w Gminie Stary Sącz wybudowana bądź przebudowana w ramach programu Infrastruktura Bibliotek. W 2018 Gmina Stary Sącz oddała do użytku główną siedzibę przy ul. Mickiewicza 33 (koszt 3,7 mln zł), w 2015 filię w Gołkowicach ( koszt 2,5 mln zł), a w 2012 filię Barcicach (koszt 1,4 mln zł).