Aktualności

06.12.2019

Powstała Polska Fundacja Fantastyki Naukowej

Polska Fundacja Fantastyki Naukowej to nowa inicjatywa pasjonatów fantastyki oraz osób związanych ze środowiskiem naukowym. Celem Fundacji jest popularyzowanie fantastyki naukowej, szczególnie polskiej, promowanie jej zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

Fundacja planuje organizowanie corocznego konkursu literackiego oraz wydawanie i tłumaczenie na języki obce antologii z utworami znanych oraz debiutujących autorów. Pragnąc włączyć się w szeroko pojętą działalność kulturalno-oświatową, będzie też organizowała spotkania z literatami i naukowcami różnych specjalizacji, aby przybliżać poruszane w fantastyce naukowej zagadnienia.

W planach Instytucji jest także utworzenie i przyznawanie nagrody, która wyróżniając w równym stopniu wartości literackie oraz naukowe ma należycie honorować autorów gatunku fantastyki oraz podkreślać ich wkład w jego rozwój.

Rada Fundatorów:
Łukasz Marek Fiema
Grzegorz Czapski
Tomasz Majkowski
Michał Selke
Robert Rejmaniak

Rada Programowa:
prof. dr hab. Marek Sarna
dr hab. prof. UAM Grażyna Gajewska
dr hab. prof. UW Paweł Frelik
dr hab. Grzegorz Brona
dr Jacek Kurek

Zarząd:
Grzegorz Młodawski
Magdalena Świerczek-Gryboś
Dawid Wiktorski
Gabriela Tyńska

[źródło: wirtualnywydawca.pl]