Aktualności

inauguracja projektu / fot. Ambasada RP w Skopje
14.02.2024

Polska Półka w Macedonii Północnej

W poniedziałek 13 lutego przekazaniem książek polskich autorów tłumaczonych na język macedoński na ręce dyrektorki Biblioteki Brakja Miladinovci w Skopje, pani Sneżany Stojchevskiej, ambasador RP w Macedonii Północnej Krzysztof Grzelczyk zainaugurował projekt „Polska Półka. Literatura polska w macedońskich bibliotekach”. Projekt Instytutu Książki ma na celu popularyzację polskiego dorobku literackiego wśród macedońskich czytelników.

Wśród zakupionych przez Ambasadę na ten cel około 50 tytułów jest zarówno klasyka, jak i dzieła współczesnych twórców. Są tu książki i dla dorosłych, i dla młodszych czytelników. Takie same zestawy książek wzbogacą kolekcje bibliotek w Ochrydzie, Tetovie, Bitoli, Gevgeliji oraz Stipie.

27 lutego br. Ambasada RP w Skopje organizuje seminarium dla macedońskich bibliotekarzy poświęcone literaturze polskiej, a w szczególności tytułom i autorom podarowanej kolekcji. Wykłady i prezentacje będą prowadziły literaturoznawczynie i tłumaczki z Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Skopje, a także przedstawicielka Instytutu Książki.

Seminarium odbędzie się w Bibliotece Brakja Miladinovci, która jest Partnerem przedsięwzięcia. Ambasadę RP w Skopje wspierają w działaniach także macedońskie Ministerstwo Kultury.

Kolejnym elementem działań promujących polską literaturę w Macedonii Północnej będzie majowy Miesiąc Literatury Polskiej w bibliotekach, w ramach którego m.in. gościć będą na spotkaniach pisarze z Polski.

Autorką oprawy graficznej projektu jest Natalia Łukomska.

Ambasada RP w Skopje wraz z Instytutem Książki chce w ten sposób zachęcić Macedończyków do odkrywania bogactwa i różnorodności literatury polskiej.

***

Projekt „Polska Półka” narodził się w 2017 roku w Wielkiej Brytanii z inicjatywy Ambasady Polskiej w Londynie we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej i Instytutem Książki. Ma on na celu dotarcie z literaturą polską do czytelnika - obcojęzycznego i polskiego - w różnych krajach świata dzięki miejscowym bibliotekom publicznym, propagowanie wiedzy o Polsce, polskiej kulturze i historii, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski. W 2019 roku z inicjatywy Instytutu Książki „polskie półki” pojawiły się w bibliotekach na nowojorskim Brooklynie i w Filadelfii. Macedonia jest czwartym krajem, w którym Instytut Książki wdraża projekt we współpracy z polską dyplomacją i miejscowymi partnerami społecznymi i samorządowymi.