Aktualności

17.01.2024

Poezje Kazimierza Wierzyńskiego po włosku ze wsparciem Instytutu Książki

We włoskim wydawnictwie Joker ukazał się wybór wierszy Kazimierza Wierzyńskiego w przekładach Paolo Statutiego. Wydanie książki zatytułowanej „Ogni giorno voglio salvarmi” wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND. 

Kazimierz Wierzyński to urodzony w 1894 i zmarły w 1969 roku poeta, prozaik i eseista. Był współtwórcą – wraz z Antonim Słonimskim, Julianem Tuwimem, Janem Lechoniem i Jarosławem Iwaszkiewiczem – słynnej grupy poetyckiej Skamander. Karierę poetycką rozpoczynał jako autor wierszy radosnych, przepełnionych młodzieńczą élan vital, jawnie sprzeciwiających się tradycyjnej w Polsce powadze liryki, która rzekomo powinna sięgać tylko po najistotniejsze tematy. Z czasem twórczość Wierzyńskiego nabrała ciężaru refleksji i trudnych doświadczeń, jakie stały się udziałem twórcy. Pisał również prozą. Do najsłynniejszych jego książek tego rodzaju należą z pewnością dwa tomy opowiadań nawiązujących tematem do obu wojen światowych – „Granice świata” (1933) i „Pobojowisko” (1944) – a także biograficzna książka poświęcona Fryderykowi Chopinowi – „Życie Chopina” (1949).

***

Program Translatorski ©Poland to jeden z flagowych programów Instytutu Książki. Jego celem jest promocja polskiej literatury na świecie poprzez finansowe wsparcie wydań polskich książek w przekładach na języki obce. Zagraniczni wydawcy mogą przeznaczyć uzyskany grant na sfinansowanie części kosztów publikacji dzieła, w tym między innymi na tłumaczenie dzieła z języka polskiego na inny język, zakup licencji prawnoautorskich oraz druk książki. Tylko w 2023 roku dofinansowaliśmy 229 zagranicznych wydań polskich książek, które ukażą się nakładem wydawnictw z 46 krajów, na co przeznaczyliśmy prawie 5 mln zł. We wszystkich edycjach programu łącznie dofinansowaliśmy już ponad 3 tys. przekładów polskich książek na języki obce.

RP/IK