Aktualności

12.01.2024

Poezje Jana Lechonia po włosku ze wsparciem Instytutu Książki

We włoskim wydawnictwie Joker ukazał się zbiór poezji Jana Lechonia w wyborze i przekładach Paolo Statutiego. Wydanie książki zatytułowanej „Con la luna sottobraccio e una rosa in mano” wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND. 

Jan Lechoń przeszedł do historii literatury polskiej jako członek słynnej grupy Skamander (wraz z Julianem Tuwimem, Jarosławem Iwaszkiewiczem, Antonim Słonimskim i Kazimierzem Wierzyńskim). Rozgłos przyniósł mu już debiut – wydany w wieku 21 lat „Karmazynowy poemat” (1920). Słynął z bogatego, kunsztownego stylu, a w swojej poezji nawiązywał do tradycji polskiego romantyzmu – szczególnie do twórczości Juliusza Słowackiego. Przez dużą część życia cierpiał na depresję, co wiązało się także z niemocą twórczą. Mimo przeciwności losu jego wczesne wiersze na trwałe weszły do kanonu polskiej literatury.

***

Program Translatorski ©Poland to jeden z flagowych programów Instytutu Książki. Jego celem jest promocja polskiej literatury na świecie poprzez finansowe wsparcie wydań polskich książek w przekładach na języki obce. Zagraniczni wydawcy mogą przeznaczyć uzyskany grant na sfinansowanie części kosztów publikacji dzieła, w tym między innymi na tłumaczenie dzieła z języka polskiego na inny język, zakup licencji prawnoautorskich oraz druk książki. Tylko w 2023 roku dofinansowaliśmy 229 zagranicznych wydań polskich książek, które ukażą się nakładem wydawnictw z 46 krajów, na co przeznaczyliśmy prawie 5 mln zł. We wszystkich edycjach programu łącznie dofinansowaliśmy już ponad 3 tys. przekładów polskich książek na języki obce.

RP/IK