Aktualności

fot. materiały biblioteki
04.05.2021

Pod koniec maja otwiera się nowo wybudowana filia biblioteki publicznej w Hucie Dąbrowie

Już pod koniec maja filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywdzie z siedzibą w Hucie Dąbrowie rozpocznie działalność po zakończonej inwestycji „Budowa filii biblioteki publicznej w Hucie Dąbrowie”. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane na 1 015 435 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”. Operatorem priorytetu jest Instytut Książki.

Do niedawna biblioteka w Hucie Dąbrowie, będąca jedną z dwóch filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywdzie, miała swoją siedzibę w miejscowej szkole. W nowym miejscu na dwóch kondygnacjach jest ponad 900 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, czyli niemal dwa razy więcej niż do tej pory.

Tematem wiodącym biblioteki będzie huta szkła, która nawiązuje do istniejącej w tej miejscowości huty szkła. W ramach zadania powstanie nowoczesna biblioteka z dostępem do wiedzy i kultury, a także ośrodek życia społecznego z innowacyjnymi strefami:

 • multimedialną, relaksacyjną, gier, ruchu
 • studiem sensoryczno-doświadczalnym, którego celem jest stymulacja i poznawanie świata przez zmysły
 • magicznym światem bajek
 • „huty szkła” (ekspozycja i fotoreportaż z etapów produkcji szklanych wyrobów)
 • salą konferencyjną na spotkania autorskie.

Biblioteka świadczyć będzie usługi wykraczające poza tradycyjne wypożyczanie książek, pośród nich m.in.:

 • „książka na telefon” (możliwość rezerwacji zbiorów, dostarczanie książek do domu),
 • międzypokoleniowa wymiana doświadczeń, kluby zainteresowań,
 • usługi i poradnictwo w zakresie multimediów,
 • organizacja szkoleń np. doskonalenie kompetencji w zakresie ICT,
 • biblioteka miejscem spotkań – szkolenia, konferencje, wsparcie lokalnych inicjatyw,
 • pomoc w korzystaniu z usług e-administracji,
 • „kukułcze gniazdo” możliwość pozostawienia dziecka pod opieką bibliotekarki na czas, który rodzic lub opiekun może wykorzystać np. na poszukiwanie pracy lub wizytę u lekarza,
 • organizowanie imprez urodzinowych dla dzieci (zabawy z animatorem).

Budowa filii w Hucie Dąbrowie kosztowała ponad 2 mln 800 tysięcy zł. Miejscowy samorząd sfinansował również wyposażenie nowej placówki. Był to koszt około 600 tysięcy złotych.