Aktualności

27.09.2021

Poczta Polska wydała znaczek z okazji dwusetnych urodzin Norwida

Z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida Poczta Polska wydała znaczek o wartości 3,30 zł z wizerunkiem poety wykonanym w technice drzeworytu autorstwa Józefa Łoskoczyńskiego.

Jak podano, autorem projektu znaczka jest Jarosław Ochendzan. Przedstawił on kolorowy wizerunek poety wykonany w technice drzeworytu autorstwa Józefa Łoskoczyńskiego. W dolnej części znaczka Jarosław Ochendzan umieścił nazwę emisji: „200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida”, a w lewym dolnym rogu – oznaczenie wartości: 3,30 zł i napis: Polska. Na kopercie FDC znalazł się fragment rękopisu pisarza, a na datowniku jego odręczny podpis.

Znaczek wydano w nakładzie 120 tys. szt. na fluorescencyjnym papierze, a jego format to 43 x 31,25 mm. Znaczki są w obiegu od 24 września 2021 r.

24 września przypada 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida, a 2021 r. został przez Sejm ustanowiony Rokiem Norwida. W ramach jego obchodów otwarto m.in. nowe muzeum poświęcone poecie, przez cały rok odbywają się konferencje naukowe, koncerty, przedstawienia i wystawy.

źródło: PAP, Małgorzata Werner-Woś