Aktualności

01.09.2022

„Płomień wieczności. Eseje o myślach Fryderyka Nietzschego” Krzysztofa Michalskiego ukazały się po niemiecku

W Niemczech ukazał się przekład książki eseistycznej Krzysztofa Michalskiego poświęconej filozofii Fryderyka Nietzschego. Wydanie książki w tłumaczeniu Thomasa Weilera wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

W przekładzie na język niemiecki tytuł książki brzmi „Die Flamme Der Ewigkeit: Eine Einfuhrung in Das Denken Friedrich Nietzsches”. Na niemieckim rynku ukazała się ona nakładem wydawnictwa Verlag Karl Alber.

Książka Krzysztofa Michalskiego składa się z dziewięciu esejów, poświęconych tematowi wieczności w filozofii Nietzschego, jako „wiecznego powrotu tego samego”. Polski filozof w swoich szkicach ukazuje powinowactwo myśli niemieckiego filozofa z innymi filozofami i twórcami, z którymi nie zawsze się go łączy. Należą do nich m.in. Hegel, Kafka, Kierkegaard, Marks czy Rilke.

– „Wieczność jest pojęciem fizjologicznym. Bowiem pojęciem, w którym wychodzi na jaw umocowanie naszego życia w czasie, jest ciało. Jeśli więc wieczność ma wyrażać się w czasie – to właśnie ta nasza cielesna obecność w świecie, ciało, musi być jej wyrazem. [...] Jesteśmy chorzy na wieczność; jej chronicznym stanem jest czas, kryzysem miłość i śmierć” – pisał Krzysztof Michalski we wstępie do książki.

Krzysztof Michalski to urodzony w 1948 roku i zmarły w 2013 roku znawca i badacz filozofii niemieckiej XIX i XX wieku. Był autorem wielu prac poświęconych tej problematyce („Heidegger i filozofia współczesna”, „Logika i czas. Próba analizy Husserlowskiej teorii sensu”, „Płomień wieczności. Eseje o myślach Fryderyka Nietzschego” oraz przekładów. Był Rektorem Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, a także wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego i Boston University. Przyjaźnił się z ks. Józefem Tischnerem, wraz z którym w 1993 roku przeprowadził kilka rozmów z papieżem Janem Pawłem II – okazały się one punktem wyjścia do powstania ostatniej książki papieża pt. „Pamięć i tożsamość”.