Aktualności

14.10.2019

Piotr Matywiecki z Nagrodą PEN Clubu im. Jana Parandowskiego

W poniedziałek 21 października o godzinie 18.00 w auli Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu 87/89 w Warszawie odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego.

Nagrodę odbierze Piotr Matywiecki, a laudacje wygłoszą: Krystyna Dąbrowska, Jakub Ekier i Iwona Smolka. Wręczenia Nagrody dokonają: Adam Pomorski, prezes Polskiego PEN Clubu, i Maciej Radziwiłł, prezydent Rady Fundacji Trzy Trąby.

Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego jest przyznawana corocznie za twórczość w duchu dzieła Jana Parandowskiego. Została ustanowiona w 1988 roku przez Irenę Parandowską, wdowę po pisarzu, który w latach 1933-1978 był prezesem polskiego PEN Clubu.

Laureatami Nagrody do tej pory byli: Jerzy Turowicz (1988), Zbigniew Herbert (1989), Gustaw Herling-Grudziński (1990), Andrzej Kuśniewicz (1991), Leszek Kołakowski (1992), Julian Stryjkowski (1993), Stanisław Lem (1994), Ryszard Kapuściński (1995), Stanisław Barańczak (1996), Tadeusz Różewicz (1997), Kazimierz Brandys (1998), Jan Józef Szczepański (2001), Tadeusz Konwicki (2002), Jerzy Kłoczowski (2005), Jacek Bocheński (2006), Anna Świderkówna (2007), Michał Głowiński (2008), Julia Hartwig (2009), Sławomir Mrożek (2010), Jerzy Jedlicki (2012), Ryszard Krynicki (2014), Adam Zagajewski (2015), Andrzej Wajda (2016), Józef Hen (2017) i Maria Janion (2018).