Aktualności

28.06.2021

Pierwszy nabór do „Infrastruktury bibliotek 2021-2025” otwarty!

Instytut Książki ogłasza 1. nabór wniosków do konkursu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1.!

W Priorytecie 2, w ramach konkursów ogłaszanych dla Kierunku interwencji 2.1., można ubiegać się dofinansowanie projektów, czyli przedsięwzięć polegających na realizacji jednego z następujących zadań: budowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja bibliotecznego obiektu budowlanego, wraz z jego wyposażeniem.

Uprawnieni wnioskodawcy to samorządowe instytucje kulturygminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 100 tys. mieszkańców.

Nabór wniosków potrwa do 9 sierpnia 2021 r.

Nabór wniosków dotyczy zadań rozpoczynających się (także dofinansowaniem) w 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że uruchomienie 2. naboru wniosków, na zadania rozpoczynające się (także dofinansowaniem) w 2022 r., planowane jest w IV kwartale 2021 r.

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków, dostępnego pod linkiem: https://instytutksiazki.pl/infrastruktura/

Pracownicy Instytutu Książki w trakcie naboru prowadzić będą regularne szkolenia on-line dla zainteresowanych naborem (za pośrednictwem platformy Zoom).

Tematem szkoleń będzie przybliżenie podstawowych zasad ubiegania się o dofinansowanie, w tym instrukcja wypełniania wniosku.

Szkolenia są bezpłatne, będą odbywać się minimum raz w tygodniu.

Termin najbliższych szkoleń to:

30 czerwca br., godz. 12:00

5 lipca br., godz. 10:00

7 lipca br., godz. 12:00

Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o wysłanie e-maila na adres: a.zagorska@instytutksiazki.pl

Szczegóły można znaleźć tutaj.