Aktualności

MTK dla Dzieci w Bolonii / fot. IK
09.04.2024

Panel „PISA in Bologna. How to fight low reading skills” na Międzynarodowych Targach Książki dla Dzieci w Bolonii

Dziś podczas Międzynarodowych Targów Książki dla Dzieci w Bolonii odbył się panel „PISA in Bologna. How to fight low reading skills”, organizowany przez organizację EURead, której członkiem jest Instytut Książki. W panelu wzięła udział Anna Zdrojewska-Żywiecka z wydawnictwa Mamania.

W panelu wzięły udział także Elaina Ryan z Children’s Books Ireland i Lovisa Fhagher Logothetis z Bonnier Family Foundation. Dyskusję poprowadził Daan Beeke (Stichting Lezen / EURead), a rozmawiano o tym, czy promocja czytelnictwa może pomóc w walce z pogarszającymi się umiejętnościami czytelniczymi pośród dzieci i młodzieży, oraz o roli, jaką w walce z tym problemem mogą odegrać wydawcy.

Według badania PISA (Programme for International Student Assessment) mamy do czynienia z kryzysem czytelniczym. Uczestnicy panelu zastanawiali się, jak można mu zaradzić. Badanie PISA organizuje międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz przedstawicieli krajów członkowskich. To największe badanie umiejętności uczniów na świecie, realizowane co trzy lata we wszystkich krajach członkowskich OECD, a także w kilkudziesięciu innych państwach.

We wszystkich trzech obszarach objętych badaniem PISA 2022 wyniki polskich piętnastolatków były powyżej średniej dla krajów OECD oraz powyżej średniej uzyskanej przez uczniów z UE. Jednocześnie były one jednak niższe niż w poprzedniej edycji badania.

KC/IK